Linnémiljö:

Nanoscience and Quantum Engineering

Linné-centret "Nanoscience and quantum engineering" har sin grund i mer än tio års forskning inom nanovetenskap och studier av kvantmekaniska fenomen hos ultrasmå strukturer.

Nanoteknik är ett forskningsområde som utvecklas mycket snabbt. Den nya tekniken används för design av material och komponenter på nanometerskalan, vilka tillämpas inom elektronik, optik och sensorik.

Dessutom används tekniken för att renodla så kallade kvantmekaniska modellsystem. Forskningen inom nanovetenskap kan beskrivas som en ingenjörskonst där kvantmekaniken är det mest slagkraftiga designverktyget.

Avancerat nanotekniklaboratorium


Den nanoteknik som centrets forskning baseras på kräver mycket avancerade tekniska metoder. Lunds universitet och Lunds Tekniska Högskola har sedan tidigare beslutat om förverkligandet av ett "Nanohus", som ska bli ett av de mest avancerade nanotekniklaboratorierna i Europa.

För optimal användning av laboratoriet kommer ny nyckelpersonal att rekryteras. Centret kommer även att vidta ett antal åtgärder för förnyelse av forskningen genom att lyfta fram sex olika områden:

  • materialkemi
  • biofysik
  • nanoelektronik
  • nanoelektromekaniska system
  • koherenta fenomen
  • kvantmekaniska mångpartikelsystem

Forskningsmiljön kommer även att förnya och förstärka utbildningen av civilingenjörer, främst inom programmen för Teknisk Nanovetenskap och Teknisk Fysik och motsvarande inom den naturvetenskapliga fakulteten.

 

 

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-04-30