Beredningsgrupp för Projektbidrag inom Neutronspridning

Ordförande/Chair:

Kommer att publiceras inom kort/Will be published shortly

Ledamöter/Members:

Kommer att publiceras inom kort/Will be published shortly

Kontakt Vetenskapsrådet/Contact Swedish Research Council

Hanifeh Khayyeri, e-post: hanifeh.khayyeri@vr.se, telefon: 08-546 44 061

Johan Holmberg, e-post: johan.holmberg@vr.se, telefon: 08-546 44 214

Share |
Updated: 2018-03-05