Internationellt samarbete

Vetenskapsrådet arbetar för att stimulera svenskt deltagande i europeiskt och internationellt forskningssamarbete. Strävan är ett större erfarenhetsutbyte och en ökad rörlighet mellan olika länder och institutioner vilket bland annat innefattar att ta bort hinder för utländska forskares möjligheter att verka i Sverige.

Vetenskapsrådet har ett särskilt ansvar för forskningssamarbete inom EU samt ett stort engagemang i Science Europe och European Science Foundation (ESF).

Vetenskapsrådet har, tillsammans med Utbildningsdepartementet, ansvar för kommittéarbetet inom åtta områden i EU:s nya ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020. Dessutom är Vetenskapsrådet så kallad National Contact Point för elva program.

Vetenskapsrådet är ansvarig myndighet för ett antal internationella konventionsbundna anläggningar/organisationer av infrastrukturkaraktär (CERN, EUI, ESO, EMBC, EMBL, ESRF, IARC) samt medlem i flera andra internationella organisationer. Vetenskapsrådet ansvarar även för nationella anläggningar med betydande internationell medverkan som till exempel MAX-lab och Onsala rymdobservatorium.

Vetenskapsrådet har ett antal bilaterala avtal om forskningssamarbeten, både i och utanför Europa.

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-01-16