Horisont 2020 - Europeiska unionens ramprogram för forskning och utveckling

EU organiserar europeiska forsknings- och innovationssamarbeten i form av ramprogram. Nuvarande ramprogram Horisont 2020 omfattar knappt 80 miljarder euro, medel som svenska forskare kan ta del av.

Europeiska Unionens (EU) ramprogram Horisont 2020 löper under perioden 2014-2020. Det är världens största satsning på forskning och innovation. Av totalt nära 80 miljarder euro, återstår cirka 30 miljarder euro för perioden 2018-2020.

Programmet har tre huvudprioriteringar:

  • Vetenskaplig spetskompetens
  • Industriellt ledarskap
  • Samhällsutmaningar

Vetenskaplig spetskompetens

Vetenskapsrådet har ett särskilt nationellt ansvar för prioriteringen vetenskaplig spetskompetens, Excellent Science, som ska stärka EU:s kunskapsbas och därmed bidra till dess globala ställning inom forskning och innovation. Programmet finansierar banbrytande forskning, initiativ till forskarrörlighet och forskningsinfrastruktur. I området Vetenskaplig spetskompetens ingår satsningar på:

  • Europeiska forskningsrådet (ERC)
  • Framtida och ny teknik (FET)
  • Forskningsinfrastruktur
  • Mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Läs mer om Horisont 2020 och de olika områdena

Ladda ner broschyr "Horisont 2020 i sammanfattning"PDF

Vinnovas webbplats (svenska)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europeiska kommissionens webbplats (engelska)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur kan jag söka pengar?

Horisont 2020 är öppet för många olika typer av sökande: enskilda forskare, universitet, företag, forskningsinstitut, kommuner och landsting, myndigheter, nationella forskningsfinansiärer med flera.

Alla utlysningar publiceras på EU-kommissionens Participant Portal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök bland utlysningar inom Horisont 2020 på Europeiska kommissionens webbplats

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Horisont 2020 - en översikt

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-03-29

Kontaktpersoner Vetenskapsrådet

Varje område inom Horisont 2020 har en primär och en biträdande nationell kontaktperson (National Contact Point, NCP). De kan ge dig information och råd om hur du kan delta i Horisont 2020.

Vetenskaplig spetskompetens

NCP Europeiska forskningsrådet
Gergana Angelova Hamberg
+46 8 546 44 146

NCP Framtida och ny teknik
Sverker Lundin
+46 8 546 12 315

NCP Forskningsinfrastruktur
Robin Andersson
+46 8 546 12 325

Biträdande NCP MSCA (Vinnova primär)
Richard Andersson
+46 8 546 44 010

Industriellt ledarskap

Biträdande NCP Informations- och kommunikationsteknik (Vinnova primär) 
Andreas Augustsson
+46 8 546 44 174

Biträdande NCP Nanoteknik, avancerade material, bioteknik samt avancerad tillverkning och bearbetning (Vinnova primär) 
Tomas Andersson
+46 8 546 44 173

Samhälleliga utmaningar

Biträdande NCP Hälsa (Vinnova primär) 
Malin Eklund
+46 8 546 44 256

Samtliga kontaktpersoner hittar du på Vinnovas hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster