ERA-NET

Vid sidan av ramprogrammen är ERA-NET-programmet EU-kommissionens instrument för att öka samarbetet och koordineringen av nationell och regional forskning.

Inom ERA-NET-programmet kan medel sökas av forskningsråd och andra nationella forskningsfinansiärer i Europa för att i olika samarbeten utveckla "best practice" avseende administration av ansökningar om forskningsbidrag samt på sikt ha gemensamma utlysningar.

Vetenskapsrådet medverkar i följande ERA-NET

ASTRONET 2

HERA

NORFACE 2

EuroNanoMed2

NEURON

Infect-ERA

ERASysAPP

FLAG-ERA

Vetenskapsrådets ERA-NET policy

Det är angeläget att Vetenskapsrådet engagerar sig i ERA-NET när detta bedöms ge svensk forskning och forskningsfinansiering ett mervärde, i synnerhet avseende kvalitet.  

Personella och ekonomiska resurser ska vägas in vid bedömning av ett eventuellt engagemang och förutsätts också påverka nivån på deltagandet (koordinator, workpackage-ansvarig respektive deltagare utan särskilt ansvar).


Dela |

Senast uppdaterad: 2017-08-02