Europeiska forskningsrådet

Europeiska forskningsrådet ERC stöder spetsforskning, mång- och tvärvetenskapliga projekt och banbrytande idéer i nya och framväxande områden.

ERC:s uppdrag är att främja forskardriven forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapliga områden genom omfattande och långsiktig finansiering. Den totala budgeten under Horisont 2020 är drygt 13 miljarder euro.

Till aktuella utlysningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ERC:s viktigaste principer

  • Forskningbidrag tilldelas en forskare, vid en värdinstitution, för ett projekt.
  • Enda urvalskriterium är vetenskaplig excellens.
  • Inga konsortier, nätverk eller medfinansiering behövs.
  • Ansökningar från alla vetenskapliga områden välkomnas.
  • Forskare från hela världen och i alla karriäråldrar kan ansöka.
  • Forskaren måste vara associerad med en värdinstitution inom ett EU-land, ett land som ansökt om EU-medlemskap eller som har ett associationsavtal med EU.
  • Värdinstitutionerna måste ge forskaren förutsättningar för att självständigt styra forskningsprojektet och dess finansiering.
  • Bidraget kan flyttas över till en annan värdinstitution, om bidragsmottagaren så önskar.
  • Forskningen ska bedrivas i en av de 28 EU-medlemsstaterna eller associerade länderna.

Bidragsformer

ERC Starting Grant riktar sig till unga forskare (2-7 år efter avlagd doktorsexamen) som är redo att starta en oberoende forskning. Bidragsstorlek: upp till 1,5 miljoner euro för en period av max fem år.

ERC Consolidator Grant är för dem som nyligen startat en forskningsgrupp och vill stärka sin roll som forskningsledare (7-12 år efter avlagd doktorsexamen). Bidragsstorlek: upp till 2 miljoner euro för en period av max fem år.

ERC Advanced Grant riktar sig till redan etablerade forskare i världsklass med betydande forskningsinsatser under de senaste 10 åren. Bidragsstorlek: upp till 2,5 miljoner euro för en period av max fem år.

ERC Proof of Concept vänder sig till forskare som redan beviljats medel från ERC, och som vill undersöka innovationspotentialen i sina ERC-finansierade projekt.  Bidragsstorlek: upp till 150.000 euro för en period upp till 18 månader.

ERC Synergy Grant riktar sig till små grupper av mycket framstående forskare som vill samarbeta kring ett gemensamt forskningsprojekt. Bidragsstorlek: upp till 10 miljoner euro för en period på upp till 6 år.

Mer information om ERC:s bidragsformerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidragets betydelse

Tidigare i år hölls en konferens i Stockholm för att uppmärksamma ERC:s 10-årsjubileum. Några av de forskare som tilldelats finansiering och som talade på konferensen intervjuades också bakom scenen om vad ERC betytt för svensk forskning.

Vetenskapsrådet och ERC

Vetenskapsrådet är nationell kontaktpunkt (National Contact Point, NCP) för ERC tillsammans med Vinnova, vilket innebär att vi informerar om och stöder forskare i ansökningsprocessen och i frågor som rör ERC. Varje program har även en biträdande kontaktperson som kan svara på frågor, och en expert som hjälper till att utforma progammet.

Kontakt

Gergana Angelova Hamberg, primär kontaktperson, Vetenskapsrådet

Erik Litborn, biträdande kontaktperson, Vinnova

Mårten Jansson, ERC-expert, Vetenskapsrådet

Frågor om ERC:s utlysningar kan även ställas till EU-forskningshandläggare vid svenska universitet och högskolor eller direkt till Europeiska kommissionen via deras kontaktformulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-11-28