Internationella forskningssamarbeten

För ett relativt litet land som Sverige är det avgörande att delta i internationella infrastrukturprojekt och samarbeten för att ge forskare tillgång till de främsta faciliteterna.

Vetenskapsrådet finansierar medlemskap i ett antal internationella infrastrukturorganisationer som ger svenska forskare möjlighet att beviljas experimenttid, göra en del av sin utbildning eller söka tjänster vid en internationell organisation.

Vetenskapsrådets bidrag till internationella organisationer kan handla om medlemsavgifter eller in-kindbidrag där svenska universitet och andra forskningsinstitutioner utvecklar delkomponenter till infrastrukturer eller skapar noder i Sverige till internationella infrastrukturer.

Vetenskapsrådet ansvarar för Sveriges räkning för vissa större forskningssamarbeten i vilka svenska forskare kan delta genom gemensamma utlysningar med andra länder.

Dela |

Senast uppdaterad: 2013-10-25