Biträdande NCP för Europa i en föränderlig värld samt Vetenskap med och för samhället

Maria Lindholm

maria.lindholm@vr.se

+46 (0)8 546 44 057