Biträdande NCP för Informations- och kommunikationsteknik

Andreas Krigh

andreas.krigh@vr.se