Programansvarig för det nationella forskningsprogrammet om brottslighet

Nevra Biltekin

nevra.biltekin@vr.se