Nationellt samarbete för att maximera Sveriges nytta av ESS och MAX IV

drivs tillsammans med

Vinnova

European Spallation Source, ESS, och MAX IV i Lund är två av världens mest avancerade forskningsanläggningar. ESS/MAX IV-kansliet drivs gemensamt av Vetenskapsrådet och Vinnova och ska maximera Sveriges nytta av anläggningarna.

ESS/MAX IV Summit

Hur kan genomtänkta strategier öka nyttjandet av MAX IV och ESS? Hur får forskare från akademin och industrin bäst kunskap om och tillgång till anläggningarna? Årets ESS/MAX IV Online Summit ägde rum 14 oktober.

Här kan du se alla presentationer som gjordes under dagen.

Poddar om ESS och MAX IV

Så stärker de Sverige som kunskapsnation

Både universitet och företag drar nytta av forskningsanläggningarna. Ofta på mer än ett sätt. Hör Mikael Dahlberg, ABB och Kristina Edström, Uppsala universitet förklara hur ESS och MAX IV används i deras organisationer. Mikaela Rapp är ansvarig för ESS/MAX IV-kansliet och berättar om uppdraget och vad som pågår just nu.

Lyssna direkt via spelaren nedan.

Trees drugs and new materials

In this podcast in English you will hear Yasemine Sassa, Daniel Söderberg and Lionel Trésaugues, Sprint Bioscience explain how MAX IV are, and ESS will be, useful tools in their research.

Lyssna direkt via spelaren nedan.


Publicerad 02 juni 2020

Uppdaterad 22 oktober 2021

Pdf / Utskrift

Big Science i Sverige

Storskaliga forskningsanläggningar kallas ofta ”Big Science”. Runt om i världen bidrar dessa anläggningar till stor innovationskraft, teknikutveckling och banbrytande forskning.

ESS och MAX IV i Lund ger Sverige möjlighet att skapa ett internationellt centrum som är världsledande inom materialvetenskap och life science.

Mer inom samma ämne

  1. ESS/MAX IV Online Summit

    Dina idéer behövs! Kom och diskutera hur akademi och industri i Sverige ska dra nytta av de två världsledande forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

  2. Vad kan ESS och MAX IV göra för svensk life science?

    Välkommen till ett webbinarium som arrangeras av Stockholm Science City i samarbete med ESS/MAX IV-kansliet. Här får du veta mer om vilka tekniker som är relevanta för life science, hur det går till att söka stråltid och vilka resultat man kan få fra...

  3. Nationell implementeringsplan för att främja svensk användning och nytta av ESS och MAX IV

    Denna nationella implementeringsplan är ett verktyg för att förverkliga visionen om att göra forskningsanläggningarna ESS och MAX IV till hörnstenar i ett världsledande centrum för materialvetenskap och life science, 2028. Den innehåller huvudmål, de...