Nationellt samarbete för att maximera Sveriges nytta av ESS och MAX IV

drivs tillsammans med

Vinnova

European Spallation Source, ESS, och MAX IV i Lund är två av världens mest avancerade forskningsanläggningar. ESS/MAX IV-kansliet drivs gemensamt av Vetenskapsrådet och Vinnova och ska maximera Sveriges nytta av anläggningarna.


Vad kan ESS och MAX IV göra för life science?

26 maj 2021 höll Stockholm Science City ett webbinarium i samarbete med ESS/MAX IV-kansliet om vilka tekniker vid ESS och MAX IV som är relevanta för life science, hur det går till att söka stråltid och vilka resultat man kan få fram. '

Selma Maric från MAX IV och Zoë Fisher från ESS berättade om anläggningarna och projektet InfraLife samt gav exempel på forskning som kan utföras. Lionel Trésaugues förklarade hur Sprint Bioscience och FragMAX-teamet på MAXIV samarbetat för att utveckla fragment screening med hjälp av röntgenkristallografi avsedd för cancerrelaterade proteiner.

Se en inspelning från webbinariet på Stockholm Science City's webbplatslänk till annan webbplats

Publicerad 02 juni 2020

Uppdaterad 31 maj 2021

Pdf / Utskrift

Big Science i Sverige

Storskaliga forskningsanläggningar kallas ofta ”Big Science”. Runt om i världen bidrar dessa anläggningar till stor innovationskraft, teknikutveckling och banbrytande forskning.

ESS och MAX IV i Lund ger Sverige möjlighet att skapa ett internationellt centrum som är världsledande inom materialvetenskap och life science.

Mer inom samma ämne

  1. Vad kan ESS och MAX IV göra för svensk life science?

    Välkommen till ett webbinarium som arrangeras av Stockholm Science City i samarbete med ESS/MAX IV-kansliet. Här får du veta mer om vilka tekniker som är relevanta för life science, hur det går till att söka stråltid och vilka resultat man kan få fra...

  2. Nationell implementeringsplan för att främja svensk användning och nytta av ESS och MAX IV

    Denna nationella implementeringsplan är ett verktyg för att förverkliga visionen om att göra forskningsanläggningarna ESS och MAX IV till hörnstenar i ett världsledande centrum för materialvetenskap och life science, 2028. Den innehåller huvudmål, de...

  3. Om ESS/MAX IV-kansliet

    ESS/MAX IV-kansliet är Vetenskapsrådets och Vinnovas gemensamma kansli. Vårt uppdrag är att maximera Sveriges nytta av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV​.