ESS och MAX IV

drivs tillsammans med

Vinnova

Visionen för ESS och MAX IV är att skapa ett internationellt centrum som är världsledande inom materialvetenskap och life science. MAX IV invigdes 2016 och planen är att ESS ska börja leverera forskning 2027.


Två anläggningar som kompletterar varandra

Vid både ESS och MAX IV studerar man material på atom- och molekylnivå men med olika tekniker: Vid MAX IV skapas världens ljusstarkaste och mest fokuserade röntgenstrålar. ESS kommer som världsledande neutronkälla att generera upp till 100 gånger fler neutroner för forskning än dagens ledande anläggningar. De två forskningsanläggningarnas tekniker kompletterar varandra, vilket ger forskarna mer och fördjupad information om olika egenskaper i de undersökta proverna.

Forskningen vid ESS och MAX IV kan hjälpa oss att hitta lösningar på utmaningar inom många olika områden. Till exempel kan anläggningarna bidra till bättre mediciner med färre biverkningar, nya material för energilagring, tekniska genombrott till exempel inom elektronik, solceller, transporter eller livsmedel. Vi kan få ny kunskap om mycket gamla material och få fram nya effektivare antibiotika.

ESS och MAX IV hörnstenar i Science Village

Under de kommande åren ska området kring anläggningarna utvecklas till en dynamisk miljö där samhälle, teknik, forskning och innovation kan mötas. Science Village blir ett område dit forskare från hela världen kommer för att kunna bidra till framtidens idéer och hållbara lösningar.

Det planeras ytterligare stora investeringar i området. De första verksamheterna etableras under 2023 och Lunds universitet siktar på att ha sina första hus i Campus Science Village på plats under andra halvan av 2020-talet. Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att etablera en nationell teknikparksfunktion, en neutral och inkluderande arena som tillgängliggör och främjar nyttjandet av ESS och MAX IV. Teknikparksfunktionen ska ha sin bas i Science Village. Målet är att maximera samhällsvärdet av de stora anläggningarna för Sverige och Europa.

Flygbild av ESS och MAX IV 2021, fotograf Perry Nordeng

I Lund pågår bygget av ESS som tillsammans med MAX IV utgör hörnstenarna i Science Village. (Foto Perry Nordeng)

Poddar om ESS och MAX IV

Så stärker de Sverige som kunskapsnation

Både universitet och företag drar nytta av forskningsanläggningarna. Ofta på mer än ett sätt. Hör Mikael Dahlberg, ABB och Kristina Edström, Uppsala universitet förklara hur ESS och MAX IV används i deras organisationer. Mikaela Rapp är ansvarig för ESS/MAX IV-kansliet och berättar om uppdraget och vad som pågår just nu.

Trees drugs and new materials

In this podcast in English you will hear Yasemine Sassa, Daniel Söderberg and Lionel Trésaugues, Sprint Bioscience explain how MAX IV are, and ESS will be, useful tools in their research.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Nya svenska projekt på ESS

    Vetenskapsrådet finansierar så kallade in-kind leveranser från svenska universitet till ESS. Nu har fyra nya projekt beviljats finansiering för att bidra med teknisk utrustning eller personal till forskningsanläggningen. Lunds universitet är huvudlev...

  2. Nylanserad webbplats – nav i nationellt stöd för kliniska studier

    Kliniskastudier.se har fått nytt utseende och samarbetet Kliniska Studier Sverige har tagit över ansvaret för webbplatsen från Vetenskapsrådet. Webbplatsen är en viktig del i det stöd som Kliniska Studier Sverige erbjuder till forskare och andra som ...

  3. Mångfald i användning breddar nyttan av ESS

    ESS och MAX IV är strategiskt mycket viktiga för svensk forskning och innovation, och för att stärka vår roll som en av de främsta kunskapsnationerna i världen. Anläggningarna ger Sverige unika möjligheter att utföra excellent forskning, och skapar n...