ESS och MAX IV

drivs tillsammans med

Vinnova

Visionen för ESS och MAX IV är att skapa ett internationellt centrum som är världsledande inom materialvetenskap och life science. MAX IV invigdes 2016 och planen är att ESS ska börja leverera forskning 2023.


Två anläggningar som kompletterar varandra

Vid både ESS och MAX IV studerar man material på atom- och molekylnivå men med olika tekniker: Vid MAX IV skapas världens ljusstarkaste och mest fokuserade röntgenstrålar. ESS kommer som världsledande neutronkälla att generera upp till 100 gånger fler neutroner för forskning än dagens ledande anläggningar. De två forskningsanläggningarnas tekniker kompletterar varandra, vilket ger forskarna mer och fördjupad information om olika egenskaper i de undersökta proverna.

Forskningen vid ESS och MAX IV kan hjälpa oss att hitta lösningar på utmaningar inom många olika områden. Till exempel kan anläggningarna bidra till bättre mediciner med färre biverkningar, nya material för energilagring, tekniska genombrott till exempel inom elektronik, solceller, transporter eller livsmedel. Vi kan få ny kunskap om mycket gamla material och få fram nya effektivare antibiotika.

ESS och MAX IV hörnstenar i Science Village

Under de kommande åren ska området kring anläggningarna utvecklas till en dynamisk miljö där samhälle, teknik, forskning och innovation kan mötas. Science Village blir ett område dit forskare från hela världen kommer för att kunna bidra till framtidens idéer och hållbara lösningar.

Det planeras ytterligare stora investeringar i området. De första verksamheterna etableras under 2023 och Lunds universitet siktar på att ha sina första hus i Campus Science Village på plats under andra halvan av 2020-talet. Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att etablera en nationell teknikparksfunktion, en neutral och inkluderande arena som tillgängliggör och främjar nyttjandet av ESS och MAX IV. Teknikparksfunktionen ska ha sin bas i Science Village. Målet är att maximera samhällsvärdet av de stora anläggningarna för Sverige och Europa.

ESS och Max IV på den skånska slätten

I Lund pågår bygget av ESS som tillsammans med MAX IV utgör hörnstenarna i Science Village. (Foto: Roger Eriksson, ESS)

Publicerad 02 juni 2020

Uppdaterad 27 maj 2021

Pdf / Utskrift

kansliet drivs tillsammans MED

Mer inom samma ämne

  1. ESS/MAX IV Online Summit

    Dina idéer behövs! Kom och diskutera hur akademi och industri i Sverige ska dra nytta av de två världsledande forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

  2. Vad kan ESS och MAX IV göra för svensk life science?

    Välkommen till ett webbinarium som arrangeras av Stockholm Science City i samarbete med ESS/MAX IV-kansliet. Här får du veta mer om vilka tekniker som är relevanta för life science, hur det går till att söka stråltid och vilka resultat man kan få fra...

  3. Nationell implementeringsplan för att främja svensk användning och nytta av ESS och MAX IV

    Denna nationella implementeringsplan är ett verktyg för att förverkliga visionen om att göra forskningsanläggningarna ESS och MAX IV till hörnstenar i ett världsledande centrum för materialvetenskap och life science, 2028. Den innehåller huvudmål, de...