ESS och MAX IV

drivs tillsammans med

Vinnova

Visionen för ESS och MAX IV är att skapa ett internationellt centrum som är världsledande inom materialvetenskap och life science. MAX IV invigdes 2016 och planen är att ESS ska börja leverera forskning 2027.

Två anläggningar som kompletterar varandra

Vid både ESS och MAX IV studerar man material på atom- och molekylnivå men med olika tekniker: Vid MAX IV skapas världens ljusstarkaste och mest fokuserade röntgenstrålar. ESS kommer som världsledande neutronkälla att generera upp till 100 gånger fler neutroner för forskning än dagens ledande anläggningar. De två forskningsanläggningarnas tekniker kompletterar varandra, vilket ger forskarna mer och fördjupad information om olika egenskaper i de undersökta proverna.

Forskningen vid ESS och MAX IV kan hjälpa oss att hitta lösningar på utmaningar inom många olika områden. Till exempel kan anläggningarna bidra till bättre mediciner med färre biverkningar, nya material för energilagring, tekniska genombrott till exempel inom elektronik, solceller, transporter eller livsmedel. Vi kan få ny kunskap om mycket gamla material och få fram nya effektivare antibiotika.

ESS och MAX IV hörnstenar i Science Village

Under de kommande åren ska området kring anläggningarna utvecklas till en dynamisk miljö där samhälle, teknik, forskning och innovation kan mötas. Science Village blir ett område dit forskare från hela världen kommer för att kunna bidra till framtidens idéer och hållbara lösningar.

Det planeras ytterligare stora investeringar i området. De första verksamheterna etablerades under 2023 och Lunds universitet siktar på att ha sina första hus i Campus Science Village på plats under andra halvan av 2020-talet. Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att etablera en nationell teknikparksfunktion, en neutral och inkluderande arena som tillgängliggör och främjar nyttjandet av ESS och MAX IV. Teknikparksfunktionen ska ha sin bas i Science Village. Målet är att maximera samhällsvärdet av de stora anläggningarna för Sverige och Europa.

Flygbild över ESS och MAX IV från 2021.

I Lund pågår bygget av ESS som tillsammans med MAX IV utgör hörnstenarna i Science Village. (Foto Perry Nordeng)

Poddar om ESS och MAX IV

Så stärker de Sverige som kunskapsnation

Både universitet och företag drar nytta av forskningsanläggningarna. Ofta på mer än ett sätt. Hör Mikael Dahlberg, ABB och Kristina Edström, Uppsala universitet förklara hur ESS och MAX IV används i deras organisationer. Mikaela Rapp är ansvarig för ESS/MAX IV-kansliet och berättar om uppdraget och vad som pågår just nu.

Trees drugs and new materials

In this podcast in English you will hear Yasemine Sassa, Daniel Söderberg and Lionel Trésaugues, Sprint Bioscience explain how MAX IV are, and ESS will be, useful tools in their research.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Storskaliga beräkningsresurser

    Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

  2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

  3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.