ESS och MAX IV

drivs tillsammans med

Vinnova

Visionen för ESS och MAX IV är att skapa ett internationellt centrum som är världsledande inom materialvetenskap och life science. MAX IV invigdes 2016 och planen är att ESS ska börja leverera forskning 2023.


Två anläggningar som kompletterar varandra

Vid både ESS och MAX IV studerar man material på atom- och molekylnivå men med olika tekniker: Vid MAX IV skapas världens ljusstarkaste och mest fokuserade röntgenstrålar. ESS kommer som världsledande neutronkälla att generera upp till 100 gånger fler neutroner för forskning än dagens ledande anläggningar. De två forskningsanläggningarnas tekniker kompletterar varandra, vilket ger forskarna mer och fördjupad information om olika egenskaper i de undersökta proverna.

Forskningen vid ESS och MAX IV kan hjälpa oss att hitta lösningar på utmaningar inom många olika områden. Till exempel kan anläggningarna bidra till bättre mediciner med färre biverkningar, nya material för energilagring, tekniska genombrott till exempel inom elektronik, solceller, transporter eller livsmedel. Vi kan få ny kunskap om mycket gamla material och få fram nya effektivare antibiotika.

ESS och MAX IV hörnstenar i Science Village

Under de kommande åren ska området kring anläggningarna utvecklas till en dynamisk miljö där samhälle, teknik, forskning och innovation kan mötas. Science Village blir ett område dit forskare från hela världen kommer för att kunna bidra till framtidens idéer och hållbara lösningar.

Det planeras ytterligare stora investeringar i området. De första verksamheterna etableras under 2023 och Lunds universitet siktar på att ha sina första hus i Campus Science Village på plats under andra halvan av 2020-talet. Målet är att maximera samhällsvärdet av de stora anläggningarna för Sverige och Europa.

Visualisering av området där ESS och Max IV ligger.

I Lund pågår bygget av ESS som tillsammans med MAX IV utgör hörnstenarna i Science Village. (Foto: ESS)

Publicerad 02 juni 2020

Uppdaterad 24 juni 2020

Pdf / Utskrift

kansliet drivs tillsammans MED

Läs om ESS och MAX IV

ESS webbplatslänk till annan webbplats

MAX IV:s webbplatslänk till annan webbplats

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet och Vinnova stärker samarbetet med ESS

    Vetenskapsrådet, Vinnova och den internationella forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund har tecknat ett samförståndsavtal om fördjupat samarbete. Målet är att förverkliga ESS fulla potential som världsledande materialforskning...

  2. Varför behövs de stora forskningsanläggningarna?

    Sverige har länge investerat stora summor i forskningsinfrastrukturer. Varför behövs anläggningarna och hur är våra investeringar kopplade till forskarnas möjlighet att göra banbrytande framsteg?

  3. Webbinarium om ESS, MAX IV och Sveriges väg framåt

    Under våren etablerades ESS/MAX IV-kansliet, Vetenskapsrådet och Vinnovas gemensamma nationella samordningsfunktion. Nu bjuder vi in till en digital konferens den 22 oktober där vi belyser både möjligheter och utmaningar som anläggningarna skapar för...