Forskningsprojekt för ökad tillgänglighet till ESS och MAX IV

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att verka för att forskare i Sverige i högre grad medverkar i uppbyggnad och utveckling av forskningsinfrastruktur och att forskningsinfrastrukturer i ökad omfattning tillgängliggörs och nyttjas av användare från näringsliv och offentlig sektor.

Flygbild över ESS och MAX IV från 2021.

I Lund pågår bygget av ESS som tillsammans med MAX IV utgör hörnstenarna i Science Village. (Foto Perry Nordeng)

Projekt vi finansierar

För att skapa mesta möjliga nytta för Sverige lämnar både Vetenskapsrådet och Vinnova bidrag till olika forsknings- och innovationsprojekt som har koppling till ESS och MAX IV.

Här presenteras ett urval av de projekt som Vetenskapsrådet finansierar inom ramen för utlysningen Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur. Länk till annan webbplats.

Liknande projekt finansierade av Vinnova hittar du på deras webbplats. Länk till annan webbplats.

maxess.se Länk till annan webbplats.hittar du flera olika exempel på industriell forskning gjord med hjälp av synkrotronljus eller neutroner.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Storskaliga beräkningsresurser

    Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

  2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

  3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.