Forskningsprojekt för ökad tillgänglighet till ESS och MAX IV

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att verka för att svenska forskare i högre grad medverkar i uppbyggnad och utveckling av forskningsinfrastruktur och att forskningsinfrastrukturer i ökad omfattning tillgängliggörs och nyttjas av användare från näringsliv och offentlig sektor.

Flygbild av ESS och MAX IV 2021, fotograf Perry Nordeng

I Lund pågår bygget av ESS som tillsammans med MAX IV utgör hörnstenarna i Science Village. (Foto Perry Nordeng)

För att skapa mesta möjliga nytta för Sverige lämnar både Vetenskapsrådet och Vinnova bidrag till olika forsknings- och innovationsprojekt som har koppling till ESS och MAX IV.

Här presenteras ett urval av de projekt som Vetenskapsrådet finansierar inom ramen för utlysningen Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur. Länk till annan webbplats.

Liknande projekt finansierade av Vinnova hittar du på deras webbplats Länk till annan webbplats..

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Nya svenska projekt på ESS

    Vetenskapsrådet finansierar så kallade in-kind leveranser från svenska universitet till ESS. Nu har fyra nya projekt beviljats finansiering för att bidra med teknisk utrustning eller personal till forskningsanläggningen. Lunds universitet är huvudlev...

  2. Nylanserad webbplats – nav i nationellt stöd för kliniska studier

    Kliniskastudier.se har fått nytt utseende och samarbetet Kliniska Studier Sverige har tagit över ansvaret för webbplatsen från Vetenskapsrådet. Webbplatsen är en viktig del i det stöd som Kliniska Studier Sverige erbjuder till forskare och andra som ...

  3. Mångfald i användning breddar nyttan av ESS

    ESS och MAX IV är strategiskt mycket viktiga för svensk forskning och innovation, och för att stärka vår roll som en av de främsta kunskapsnationerna i världen. Anläggningarna ger Sverige unika möjligheter att utföra excellent forskning, och skapar n...