Forskningsprojekt för ökad tillgänglighet till ESS och MAX IV

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att verka för att svenska forskare i högre grad medverkar i uppbyggnad och utveckling av forskningsinfrastruktur och att forskningsinfrastrukturer i ökad omfattning tillgängliggörs och nyttjas av användare från näringsliv och offentlig sektor.

Flygbild av ESS och MAX IV 2021, fotograf Perry Nordeng

I Lund pågår bygget av ESS som tillsammans med MAX IV utgör hörnstenarna i Science Village. (Foto Perry Nordeng)

För att skapa mesta möjliga nytta för Sverige lämnar både Vetenskapsrådet och Vinnova bidrag till olika forsknings- och innovationsprojekt som har koppling till ESS och MAX IV.

Här presenteras ett urval av de projekt som Vetenskapsrådet finansierar inom ramen för utlysningen Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur. Länk till annan webbplats.

Liknande projekt finansierade av Vinnova hittar du på deras webbplats Länk till annan webbplats..

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Viktigt att stärka forskningskvaliteten och den internationella konkurrenskraften

    I Vetenskapsrådets inspel till forsknings- och innovationspropositionen presenterar vi vår syn på vad som behöver göras för att stärka det svenska forskningssystemet och skapa goda förutsättningar för excellent forskning som är till nytta för samhäll...

  2. Forskningskvalitet och internationell konkurrenskraft

    Vetenskapsrådets inspel till forsknings- och innovationspropositionen I denna rapport presenterar Vetenskapsrådet vår syn på vad som behövs för att stärka och utveckla det svenska forskningssystemet, så att det skapar bästa möjliga förutsättningar f...

  3. Rundabordsdiskussion om framtiden för organisationer för användare av synkrotronljus

    Vetenskapsrådet, Föreningen för användare av synkrotronljuset vid MAX IV (FASM) och The Swedish Synchroton Users Organisation (SSUO) bjuder in till en digital rundabordsdiskussion om hur de svenska organisationerna för användare av synkrotronljusfaci...

Till toppen