Forskningsprojekt för ökad tillgänglighet till ESS och MAX IV

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att verka för att svenska forskare i högre grad medverkar i uppbyggnad och utveckling av forskningsinfrastruktur och att forskningsinfrastrukturer i ökad omfattning tillgängliggörs och nyttjas av användare från näringsliv och offentlig sektor.

Flygbild av ESS och MAX IV 2021, fotograf Perry Nordeng

I Lund pågår bygget av ESS som tillsammans med MAX IV utgör hörnstenarna i Science Village. (Foto Perry Nordeng)

För att skapa mesta möjliga nytta för Sverige lämnar både Vetenskapsrådet och Vinnova bidrag till olika forsknings- och innovationsprojekt som har koppling till ESS och MAX IV.

Här presenteras ett urval av de projekt som Vetenskapsrådet finansierar inom ramen för utlysningen Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur. Länk till annan webbplats.

Liknande projekt finansierade av Vinnova hittar du på deras webbplats Länk till annan webbplats..

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Sök till RÅC2022 sommarskola

    Sommarskolan äger rum 14–21 augusti 2022 på Varbergs kusthotell och vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “X-rays and Neutrons for a Sustainable Future...

  2. ESS bidrar med samhällsnytta – vad behöver Sverige göra framåt för att öka effekten?

    Sverige och Europa investerar stort i ESS. Vad har Sverige fått ut av satsningen så här långt? På vilka sätt bidrar forskningsinfrastrukturer till samhället? Vad behöver Sverige göra för att optimera utväxlingen? Välkommen till ett digitalt frukostse...

  3. Svenska investeringar i ESS ger god effekt

    Svenska företag har stått sig väl i konkurrensen om ordrar från ESS, och tusentals jobb har skapats i Sverige och EU tack vare anläggningen. Det framgår i en ny rapport med en analys av de samhällsekonomiska effekterna av svenska investeringar i ESS.