ESS/MAX IV-kansliet

drivs tillsammans med

Vinnova

ESS/MAX IV-kansliet är Vetenskapsrådets och Vinnovas gemensamma kansli. Vårt uppdrag är att maximera Sveriges nytta av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV​.


Sverige investerar stort i ESS och MAX IV. Regeringens målsättning med satsningarna är att bygga upp ett internationellt centrum som är världsledande inom materialvetenskap och life science. En bred svensk användning av anläggningarna är centralt för svensk forskning och innovation, och en viktig komponent för att förverkliga målsättningen.

Kansliets uppgift är att skapa en gemensam nationell målbild för ESS och MAX IV i Sverige, och en nationell implementeringsplan för hur användningen ska kunna öka och breddas. Kansliet ska även samordna nationella insatser mot anläggningarna så att Sverige får bästa möjliga utväxling av de investeringar som görs.

Nationell plan pekar ut riktningen

Under 2020 kommer kansliet arbeta fram en nationell implementeringsplan som ska omfatta de svenska insatserna fram till 2028 och innehålla tidsatta och uppföljningsbara mål. Ett viktigt syfte med planen är att samlas kring en gemensam nationell målbild. Planen ska peka ut konkreta riktningar och innehålla mål som steg för steg förverkligar målsättningen: Att ESS och MAX IV blir ett internationellt centrum som är världsledande inom materialvetenskap och life science.

Kansliets uppdrag

Vårt uppdrag är att maximera Sveriges nytta av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV​. Det gör vi genom att:

 • Öka kunskapen i Sverige om anläggningarna.
 • Verka för att bredda Sveriges användningen av anläggningarna.
 • Öka engagemanget hos nya intressent- och användargrupper inom olika sektorer.
 • Synliggöra initiativ.
 • Samordna pågående och planerade nationella insatser.
 • Stödja aktiva aktörer.

Regeringsuppdraget till Vetenskapsrådet och Vinnovalänk till annan webbplats ska slutredovisas 2025.

Publicerad 02 juni 2020

Uppdaterad 08 oktober 2020

Pdf / Utskrift

kansliet drivs tillsammans MED

Kontakt

ESS/MAX IV-kansliet

emk@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådet och Vinnova stärker samarbetet med ESS

  Vetenskapsrådet, Vinnova och den internationella forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund har tecknat ett samförståndsavtal om fördjupat samarbete. Målet är att förverkliga ESS fulla potential som världsledande materialforskning...

 2. Varför behövs de stora forskningsanläggningarna?

  Sverige har länge investerat stora summor i forskningsinfrastrukturer. Varför behövs anläggningarna och hur är våra investeringar kopplade till forskarnas möjlighet att göra banbrytande framsteg?

 3. Webbinarium om ESS, MAX IV och Sveriges väg framåt

  Under våren etablerades ESS/MAX IV-kansliet, Vetenskapsrådet och Vinnovas gemensamma nationella samordningsfunktion. Nu bjuder vi in till en digital konferens den 22 oktober där vi belyser både möjligheter och utmaningar som anläggningarna skapar för...