ESS/MAX IV-kansliet

drivs tillsammans med

Vinnova

ESS/MAX IV-kansliet är Vetenskapsrådets och Vinnovas gemensamma kansli. Vårt uppdrag är att maximera Sveriges nytta av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV​.


Sverige investerar stort i ESS och MAX IV. Regeringens målsättning med satsningarna är att bygga upp ett internationellt centrum som är världsledande inom materialvetenskap och life science. En bred svensk användning av anläggningarna är centralt för svensk forskning och innovation, och en viktig komponent för att förverkliga målsättningen. ESS/MAX IV-kansliet ska samordna nationella insatser mot anläggningarna så att Sverige får bästa möjliga utväxling av de investeringar som görs.

En av kansliets uppgifter är att ta fram och löpande följa upp och revidera en långsiktig nationell implementeringsplan för hur användningen ska kunna öka och breddas.

Den nationella planen pekar ut riktningen

Kansliet har tagit fram en första version av den nationella implementeringsplanen. Planen innehåller nationella strategiska insatser och prioriteringar för att nå visionen om att ESS och MAX IV ska vara hörnstenar i ett världsledande centrum för life science och materialvetenskap 2028.

För att nå dit behöver tre huvudmål uppnås:

 1. Sverige har goda finansiella och strukturella förutsättningar för att tillvarata potentialen i ESS och MAX IV.
 2. Sverige har hög kunskap och bred kompetens för utveckling och användning av ESS och MAX IV.
 3. ESS och MAX IV stärker Sverige som kunskaps- och innovationsland.

För varje huvudmål finns en rad delmål samt de insatser som krävs för att nå dem.

Implementeringsplanen kommer att uppdateras regelbundet. Nästa uppdatering planeras till hösten 2022.

Kansliets uppdrag

Vårt uppdrag är att maximera Sveriges nytta av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV​. Det gör vi genom att:

 • Öka kunskapen i Sverige om anläggningarna.
 • Verka för att bredda Sveriges användningen av anläggningarna.
 • Öka engagemanget hos nya intressent- och användargrupper inom olika sektorer.
 • Synliggöra initiativ.
 • Samordna pågående och planerade nationella insatser.
 • Stödja aktiva aktörer.

Regeringsuppdraget till Vetenskapsrådet och Vinnova Länk till annan webbplats. ska slutredovisas 2025.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

kansliet drivs tillsammans MED

Kontakt

ESS/MAX IV-kansliet

emk@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. ESS bidrar med samhällsnytta – vad behöver Sverige göra framåt för att öka effekten?

  Sverige och Europa investerar stort i ESS. Vad har Sverige fått ut av satsningen så här långt? På vilka sätt bidrar forskningsinfrastrukturer till samhället? Vad behöver Sverige göra för att optimera utväxlingen? Välkommen till ett digitalt frukostse...

 2. Svenska investeringar i ESS ger god effekt

  Svenska företag har stått sig väl i konkurrensen om ordrar från ESS, och tusentals jobb har skapats i Sverige och EU tack vare anläggningen. Det framgår i en ny rapport med en analys av de samhällsekonomiska effekterna av svenska investeringar i ESS.

 3. Samhällsekonomiska effekter av svenska investeringar i ESS 2010–2020

  De svenska investeringar som genomförts under uppbyggnadsfasen av European Spallation Source, ESS, har genererat positiva samhällsekonomiska effekter för Sverige. Det är den övergripande slutsatsen i denna rapport. De stora vinsterna förväntas dock k...