Sidor om "Antibiotikaresistens"

 • Beslut |

  04 maj 2021

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag kring föroreningar och antibiotikaresistenta bakterier i vatten (Aquatic Pollutants, JPIAMR). Totalt beviljar vi 15 miljoner kronor för åren 2021–2023.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  03 dec 2020

  Fyra forskningsnätverk får bidrag för att hitta nya lösningar och dela metoder som kan minska utvecklingen av antibiotikaresistens. Stödet är en riktad satsning inom det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  18 nov 2020

  I början av 2021 öppnar en utlysning inom samarbetet Joint Programme Initiative on Antimicrobial Resistance, JPIAMR, med fokus på att förhindra och minska utvecklingen och överföringen av antimikrobiell resistens. Vetenskapsrådet och Sida deltar som ...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  03 jun 2020

  I början av 2021 öppnar en utlysning inom samarbetet Joint Programme Initiative on Antimicrobial Resistance, JPIAMR, med fokus på att förhindra och minska utvecklingen och överföringen av antimikrobiell resistens. Vetenskapsrådet och Sida deltar som ...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  08 maj 2020

  I början av 2021 öppnar en utlysning inom samarbetet Joint Programme Initiative on Antimicrobial Resistance, JPIAMR, med fokus på att förhindra och minska utvecklingen och överföringen av antimikrobiell resistens. Vetenskapsrådet och Sida deltar som ...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  07 maj 2020

  Användningen av antibiotika ökar under coronapandemin, något som förväntas öka antalet antibiotikaresistenta bakterier. Nu behövs forskning om kopplingar mellan det nya coronaviruset och sekundära infektioner, framhåller Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekr...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  29 apr 2020

  Syftet med bidraget är att ge kliniskt verksamma forskare möjlighet att bedriva relevant forskning inom infektionsområdet med fokus på resistens mot antibakteriella och antifungala läkemedel, samt att utveckla självständig forskning parallellt med ut...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  07 apr 2020

  Idag kan det ta upp till fem dygn från provtagning tills man vet om en bakterie är resistent mot antibiotika – snart kan det vara möjligt att få svar mycket snabbare.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  10 feb 2020

  Nätverksbidraget syftar till att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) som undersöker åtgärdsstrategier för att förhindra utveckling och överföring av infektioner orsakade av antimikr...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  18 dec 2019

  Den 13-15 december genomfördes ett hackathon för att engagera digital kompetens i arbetet mot antibiotikaresistens. Med en idé som assisterar läkare att matcha rätt antibiotika med den bakterie som orsakar en infektion hos en patient, tog teamet Miss...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  11 dec 2019

  Den 13–15 december anordnar Vetenskapsrådet och Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) ”Hacking AMR 2019”, tillsammans med kanadensiska institutet för hälsoforskning (CIHR) och norska Forskningsrådet. Syftet är att engagera...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  26 nov 2019

  Nu finns en strategisk forskningsagenda för området antibiotikaresistens. Den är framtagen i brett samarbete mellan elva statliga aktörer, vilket ger en god grund för framtida forskning.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  26 nov 2019

  Den strategiska forskningsagendan är en nationell kraftsamling för att skapa möjligheter till effektiv behandling av bakteriella infektioner hos människor och djur. Den är framtagen i brett samarbete mellan elva statliga aktörer, vilket ger en god gr...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  25 nov 2019

  Tisdagen 26 november presenteras den strategiska forskningsagendan om antibiotikaresistens vid Vetenskapsrådet i Stockholm.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  19 nov 2019

  Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Nu uppmärksammas frågan både i Sverige och i andra länder under den internationella antibiotikaveckan. Sedan 2017 ansvarar Vetenskapsrå...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Nu uppmärksammas frågan både i Sverige och i andra länder under den internationella antibiotikaveckan. Sedan 2017 ansvarar Vetenskapsrå...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  30 okt 2019

  Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett allvarligt och växande hot mot både människors och djurs hälsa. Nu uppmärksammas frågan både i Sverige och i andra länder under den internationella antibiotikaveckan. Sedan 2017 ansvarar Vetenskapsrå...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  16 sep 2019

  Hacking AMR 2019 är ett internationellt tredagarsevent dit programmerare, studenter, utvecklare, forskare, designers, patienter och entreprenörer bjuds in för att skapa innovationer och lösningar relaterade till antibiotikaresistens.

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  04 jul 2019

  Under World Water Week 2019 arrangerar Vetenskapsrådet och Formas ett seminarium om några av de största utmaningarna för färskvatten, marina ekosystem och vår hälsa: ökade föroreningar och antibiotikaresistens i miljön.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  20 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utlysningen Forskningstid för kliniker inom infektionsområdet: antibiotika och antibiotikaresistens. Totalt har vi beviljat 20 miljoner kronor.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  09 maj 2019

  JPIAMR, Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance, har tagit fram en ny strategisk forsknings- och innovationsagenda. Agendan sammanfattar den senaste utvecklingen och framtida behov för forskning om antibiotikaresistens. Den innehålle...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  29 jan 2019

  Syftet med bidraget är att ge kliniskt verksamma forskare möjlighet att bedriva relevant forskning inom infektionsområdet med fokus på antibiotika och antibiotikaresistenta infektioner samt att utveckla självständig forskning parallellt med utvecklin...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  19 nov 2018

  Beslut har fattats inom den åttonde utlysningen inom Joint Programming-initiativet network grant on Virtual Research Institute. Inga svenska ansökningar kommer få finansiering.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  13 nov 2018

  Varför är antibiotikaresistens ett problem? Vad får antibiotikaresistens för konsekvenser? Under antibiotikaveckan kan du bidra genom att sprida information om vikten av antibiotika. 

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  26 okt 2018

  Detta bidrag syftar till att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) kring forskning om diagnostik och övervakning av infektioner med antimikrobiell resistens. Sverige är via Vetenskaps...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om den sjätte utlysningen inom Joint Programming-initiativet inom antimikrobiell resistens, JPIAMR.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljö inom infektion och antibiotika 2018. Totalt beviljar vi 176,4 miljoner kronor för åren 2018–2023.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för forskningstid för kliniker inom antibiotikaresistens 2018. Totalt beviljar vi över 11 miljoner kronor för 2018.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  05 jun 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för forskningstid för kliniker inom antibiotikaresistens 2018. Totalt beviljar vi över 11 miljoner kronor för 2018.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  01 jun 2018

  Detta bidrag syftar till att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) som undersöker åtgärdsstrategier för att förhindra utveckling och överföring av infektioner orsakade av antimikrobie...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  01 jun 2018

  The overarching goal of JPIAMR research on Surveillance is to standardise, improve and extend surveillance systems on antibiotic use and on AMR in humans, animals, food, and the larger environment. In the network call that opens today on May 2, 2018,...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  24 maj 2018

  Syftet med bidraget till forskningsmiljö är att skapa ett mervärde av samarbete i en större gruppering än ett vanligt projekt. Målet med den särskilda satsningen inom infektion och antibiotika är att stimulera större forskningsprojekt som kan hjälpa ...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  23 maj 2018

  Syftet med bidraget till forskningsmiljö är att skapa ett mervärde av samarbete i en större gruppering än ett vanligt projekt. Målet med den särskilda satsningen inom infektion och antibiotika är att stimulera större forskningsprojekt som kan hjälpa ...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  17 maj 2018

  Syftet med bidraget till forskningsmiljö är att skapa ett mervärde av samarbete i en större gruppering än ett vanligt projekt. Målet med den särskilda satsningen inom infektion och antibiotika är att stimulera större forskningsprojekt som kan hjälpa ...

  Nyckelord:

Ladda fler