Sidor om "Djurförsök"

 • Evenemang |

  13 nov 2020

  4 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap ett seminarium om aktuella djurförsöksfrågor. Syftet är att ge myndigheter, forskare och andra intressenter tillfälle att presentera och diskutera aktuella frågor inom områd...

  Nyckelord:

 • Remissvar |

  22 jun 2020

  4 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap ett seminarium om aktuella djurförsöksfrågor. Syftet är att ge myndigheter, forskare och andra intressenter tillfälle att presentera och diskutera aktuella frågor inom områd...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  15 apr 2020

  4 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap ett seminarium om aktuella djurförsöksfrågor. Syftet är att ge myndigheter, forskare och andra intressenter tillfälle att presentera och diskutera aktuella frågor inom områd...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  14 nov 2019

  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att främja utvecklinge...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  21 okt 2019

  6 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap ett seminarium om aktuella djurförsöksfrågor. Syftet med dagen är att ge myndigheter, forskare och andra intressenter tillfälle att presentera och diskutera aktuella frågor ...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  25 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom medicin och hälsa 2019. Totalt beviljar vi nästan 1,1 miljarder kronor för åren 2019–2024.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  23 apr 2019

  I en undersökning som Vetenskapsrådet gjort framgår att en majoritet av allmänheten tycker att djurförsök är acceptabelt inom medicinsk forskning. 78 procent av de tillfrågade uppger att det alltid eller i vissa sammanhang är acceptabelt med experime...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  23 apr 2019

  Hösten 2018 undersökte Vetenskapsrådet allmänhetens syn på djurförsök. Denna rapport beskriver attityden till djurförsök både på ett allmänt plan och i samband med medicinska syften. Vetenskapsrådet har regeringens uppdrag att bevaka djurförsöksfråg...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  30 nov 2018

  Vad tycker svenskarna om djurförsök? Och hur genomför man djurförsök på bästa sätt? 7 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap ett seminarium om aktuella djurförsöksfrågor.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  07 nov 2018

  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att främja utvecklinge...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  22 maj 2018

  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att främja utvecklinge...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  26 apr 2018

  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att främja utvecklinge...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  18 apr 2018

  Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att främja utvecklinge...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  26 okt 2017

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka bidrag som ska beviljas bidrag inom medicin och hälsa för perioden 2017–2022. Totalt beviljades över en miljard kronor.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  27 okt 2016

  Totalt beviljade Vetenskapsrådet nästan 1 miljard (979 519 645) kronor till bidrag inom medicin och hälsa för bidragsperioden 2016–2020.

  Nyckelord:

 • Remissvar |

  16 maj 2016

  The Swedish Research Council granted a total of almost one billion (979 519 645) SEK for research grants within medicine and health for the period 2016–2020.

  Nyckelord: Remissvar

 • Publikation |

  10 sep 2008

  Opinionsundersökningen i denna rapport beskriver allmänhetens inställning till djurförsök på ett allmänt plan men också då det kopplas ihop med medicinska ändamål. Vetenskapsrådet gav åt Vetenskap & Allmänhet uppdraget att genomföra undersökningen. ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 jun 2008

  This study describes public opinion on the use of animals in research in general and for specific medical purposes. Vetenskap & Allmänhet (Public and Science) conducted the study on behalf of he Swedish Research Council. The Swedish Research Counci...

  Nyckelord:

Ladda fler