Sidor om "ERC"

 • Evenemang |

  19 maj 2022

  Välkommen 15 juni till ett informationsmöte om ERC-bidraget Synergy grant. Nästa utlysning, ERC-2023-SyG, planeras öppna i juli 2022 och stänga i november 2022.

  Nyckelord: ERC Internationella utlysningar

 • Nyhet |

  26 apr 2022

  Nu har Europeiska forskningsrådet (ERC) publicerat resultatet från 2021 års utlysning av ERC Advanced Grant. Bidraget är på 2,5 miljoner euro och riktar sig till etablerade forskare med betydande forskningsinsatser de senaste tio åren. Totalt 253 for...

  Nyckelord: ERC

 • Nyhet |

  17 mar 2022

  Nu har Europeiska forskningsrådet, ERC, publicerat bidragsbeslutet för ERC Consolidator Grant. Bidraget riktar sig till forskare som disputerade för 7–12 år sedan och är i genomsnitt på två miljoner euro under fem år. 15 av forskarna som nu får bidra...

  Nyckelord: ERC Horisont Europa

 • Artikel |

  14 mar 2022

  Nu har Europeiska forskningsrådet, ERC, publicerat bidragsbeslutet för ERC Consolidator Grant. Bidraget riktar sig till forskare som disputerade för 7–12 år sedan och är i genomsnitt på två miljoner euro under fem år. 15 av forskarna som nu får bidra...

  Nyckelord: ERC Internationella samarbeten Internationella utlysningar Horisont Europa

 • Nyhet |

  07 feb 2022

  Europeiska forskningsrådet, ERC, har nu publicerat resultatet från utlysningen av ERC Proof of concept grant. Bidraget ger forskare som redan har fått medel från ERC möjlighet att vidareutveckla sina forskningsresultat och undersöka innovationspotent...

  Nyckelord: ERC

 • Nyhet |

  20 jan 2022

  Vetenskapsrådet erbjuder nu ett bidrag till svenska lärosäten för omkostnader vid anställning av forskare som erhållit ERC Starting Grant och som hade planerat att förlägga forskningen i Schweiz.

  Nyckelord: ERC Gästprofessurer

 • Nyhet |

  10 jan 2022

  Nu är det klart vilka som får Europeiska forskningsrådets (European Research Council) Starting Grant i 2021 års utlysning. 397 forskare i Europa får 1,5 miljoner euro vardera för att utveckla sin forskning och bygga upp sina forskargrupper. 14 av for...

  Nyckelord: ERC Internationella utlysningar

 • Evenemang |

  12 nov 2021

  Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Consolidator grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.

  Nyckelord: ERC

 • Evenemang |

  02 sep 2021

  Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.

  Nyckelord: ERC Internationella utlysningar

 • Evenemang |

  07 maj 2021

  Drygt 45 forskare verksamma i Sverige har under 2020 beviljats medel från Europeiska forskningsrådet, ERC, i hård konkurrens med andra europeiska forskare. För att uppmärksamma detta bjuder Vetenskapsrådet in till en digital mottagning.

  Nyckelord: ERC

 • Nyhet |

  05 maj 2021

  10 000 forskare runt om i Europa har hittills fått finansiering från Europeiska forskningsrådet, ERC, för sin banbrytande forskning. Detta firar ERC med en digital ceremoni 6 maj. Över 400 av forskarna som fått bidrag är från Sverige.

  Nyckelord: ERC

 • Nyhet |

  22 apr 2021

  Nu är det klart vilka som får ERC Advanced grant i förra årets utlysning. Utlysningen riktar sig till etablerade och världsledande forskare och har vetenskaplig excellens som enda urvalskriterium. Totalt får 209 forskare dela på över 500 miljoner eur...

  Nyckelord: ERC Internationella utlysningar

 • Nyhet |

  23 feb 2021

  Inom det nya ramprogrammet Horisont Europa finns miljontals kronor i forskningsmedel att söka från Europeiska forskningsrådet (ERC) under 2021. Samtliga utlysningar är öppna för forskare inom alla vetenskapsområden. Den första utlysningen öppnar 25 f...

  Nyckelord: ERC Horisont Europa

 • Nyhet |

  07 jan 2021

  Nu är det klart vilka som får ERC Proof of concept grant i den tredje och sista utlysningen 2020. Totalt får 55 forskare från 17 olika länder bidrag. Tre av dem är verksamma i Sverige.

  Nyckelord: ERC Internationella utlysningar

 • Nyhet |

  09 dec 2020

  I årets utlysning av ERC Consolidator grant får totalt 327 forskare från 39 länder dela på 655 miljoner euro. 14 av dem är verksamma i Sverige. 2 506 ansökningar kom in till ERC, vilket innebär att omkring 13 procent beviljats stöd. Bidraget riktar s...

  Nyckelord: ERC Internationella utlysningar

 • Nyhet |

  05 nov 2020

  Nu är det klart vilka som får ERC Synergy grant 2020. Bidraget riktar sig till forskare som tillsammans med upp till fyra andra forskare bildar synergier för att gemensamt lösa en forskningsfråga. Totalt får 34 grupper av forskare dela på över 350 mi...

  Nyckelord: ERC Internationella utlysningar

 • Nyhet |

  03 sep 2020

  Nu är det klart vilka som får ERC Starting Grant i årets utlysning. Totalt får 436 forskare från 25 olika länder dela på 677 miljoner euro för att utveckla sin forskning och bygga upp egna team. 23 av dem har en svensk värdinstitution.

  Nyckelord: ERC Internationella utlysningar

 • Evenemang |

  05 aug 2020

  Den 20 augusti bjuder vi in forskare som har gått vidare till steg tre i ERC:s utlysning Synergy grant till en förberedande workshop.

  Nyckelord: ERC Internationella utlysningar

 • Nyhet |

  05 aug 2020

  Nu är det klart vilka som får ERC Proof of concept grant i den andra utlysningen 2020.

  Nyckelord: ERC

 • Evenemang |

  23 jun 2020

  Den 8 september bjuder vi in forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Consolidator grant till en förberedande workshop.

  Nyckelord: ERC Internationella utlysningar

 • Nyhet |

  26 maj 2020

  Varför är vissa områden underrepresenterade när ERC delar ut europeiska forskningsbidrag till framstående forskare i Sverige? En ny studie lyfter fram utmaningar och möjligheter för de som forskar inom humaniora och samhällsvetenskap.

  Nyckelord: ERC

 • Publikation |

  26 maj 2020

  I denna rapport beskrivs söktryck och framgång vid Europeiska forskningsrådet (ERC) för forskare verksamma inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige, jämfört med forskare verksamma i andra länder och inom andra forskningsområden. Vi ger även en ...

  Nyckelord: ERC Internationella samarbeten

 • Nyhet |

  27 apr 2020

  Nu är det klart vilka som får ERC Proof of concept grant i den första utlysningen 2020. Bidraget på 150 000 euro ger forskare som redan har fått medel från ERC möjlighet att vidareutveckla sina forskningsresultat. Totalt får 55 forskare från 17 olika...

  Nyckelord: ERC

 • Nyhet |

  31 mar 2020

  Nu är det klart vilka som får ERC Advanced grant. Utlysningen riktar sig till etablerade och världsledande forskare och har vetenskaplig excellens som enda urvalskriterium. Totalt får 185 forskare dela på 450 miljoner euro. Sex av dem är verksamma i ...

  Nyckelord: ERC

 • Nyhet |

  23 mar 2020

  Under 2019 fick totalt 30 forskare i Sverige stöd från ERC inom utlysningarna Starting Grant, Consolidator Grant och Synergy Grant. Inom utlysningen Advanced Grant 2018 beviljades sex forskare medel. Vi har pratat med tre forskare som fått ERC-bidrag...

  Nyckelord: ERC

 • Evenemang |

  27 jan 2020

  Vi uppmärksammar forskare i Sverige som i hård konkurrens lyckats få projektmedel från det Europeiska forskningsrådet, ERC, under 2019. Inbjudan är personlig.

  Nyckelord: ERC

 • Nyhet |

  10 dec 2019

  Idag publicerar ERC resultaten från Consolidator utlysningen. Anslaget går till enskilda forskare som disputerade för 7 till 12 år sedan. Totalt får 301 forskare dela på över 600 miljoner euro för att bedriva sin spetsforskning. Bidraget är i genomsn...

  Nyckelord: ERC

 • Nyhet |

  11 okt 2019

  Nu har ERC publicerat resultaten från Synergy Grant-utlysningen. Bidraget riktar sig till forskargrupper med två till fyra forskare som bildar synergier för att gemensamt lösa en forskningsfråga. Totalt får 37 forskargrupper dela på över 360 miljoner...

  Nyckelord: ERC Internationella samarbeten

 • Nyhet |

  02 okt 2019

  ERC har lanserat en tävling som ska uppmuntra ERC-forskare att försöka nå ut med sin forskning till en bredare allmänhet. Vinnarna presenteras vid en prisceremoni under nästa års EuroScience Open Forum, ESOF, i Italien.

  Nyckelord: ERC

 • Nyhet |

  05 sep 2019

  Nu är det klart vilka som får ERC Starting grant. Totalt får 408 forskare dela på över 6 miljarder kronor för att utveckla sin forskning och bygga upp egna team. 14 av dem har en svensk värdinstitution.

  Nyckelord: ERC

 • Nyhet |

  16 aug 2019

  I höst finns miljontals kronor i forskningsmedel att söka från Europeiska forskningsrådet, ERC. Samtliga utlysningar är öppna för alla ämnesområden. Vetenskapsrådet stödjer forskare och forskningshandläggare vid de svenska universiteten i ansökningsp...

  Nyckelord: ERC

 • Evenemang |

  08 aug 2019

  2 september välkomnar vi kandidater till ERC:s utlysning Consolidator Grant för en förberedande workshop hos oss.

  Nyckelord: ERC

 • Nyhet |

  09 maj 2019

  I ERC:s bedömningsprocess kan forskare som söker bidrag få höga betyg, men bli utan finansiering på grund av en begränsad budget. ERC-betyget är en kvalitetsstämpel som kan användas av andra forskningsfinansiärer. I en ny rapport från Vetenskapsrådet...

  Nyckelord: ERC Forskningspolitik

 • Evenemang |

  07 maj 2019

  Vi välkomnar ERC Starting Grant-kandidater och forskningssamordnare till en workshop.

  Nyckelord: ERC

 • Nyhet |

  11 apr 2019

  25 forskare vid svenska lärosäten har fått bidrag inom två av de utlysningar Europeiska forskningsrådet, ERC, gjorde 2018: Starting Grant och Consolidator Grant. 5 april höll Vetenskapsrådet en mottagning för forskarna.

  Nyckelord: ERC H2020 Internationella utlysningar

 • Artikel |

  05 apr 2019

  25 forskare vid svenska lärosäten har fått bidrag inom två av de utlysningar Europeiska forskningsrådet, ERC, gjorde 2018: Starting Grant och Consolidator Grant. 5 april höll Vetenskapsrådet en mottagning för forskarna.

  Nyckelord: ERC Forskningspolitik H2020 Internationella samarbeten

 • Publikation |

  25 aug 2017

  Vetenskapsrådet har på regeringens uppdrag kartlagt och analyserat svenska forskares deltagande i Europeiska forskningsrådet, ERC, samt kommit med åtgärdsförslag för ökad konkurrenskraft. Kartläggningen visar att forskare knutna till svenska lärosät...

  Nyckelord: ERC Forskningspolitik Internationella samarbeten Jämställdhet

Ladda fler