Sidor om "ERC"

 • Evenemang |

  23 jun 2020

  Den 8 september bjuder vi in forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Consolidator grant till en förberedande workshop.

  Nyckelord: ERC Internationella utlysningar

 • Nyhet |

  26 maj 2020

  Varför är vissa områden underrepresenterade när ERC delar ut europeiska forskningsbidrag till framstående forskare i Sverige? En ny studie lyfter fram utmaningar och möjligheter för de som forskar inom humaniora och samhällsvetenskap.

  Nyckelord: ERC

 • Publikation |

  26 maj 2020

  I denna rapport beskrivs söktryck och framgång vid Europeiska forskningsrådet (ERC) för forskare verksamma inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige, jämfört med forskare verksamma i andra länder och inom andra forskningsområden. Vi ger även en ...

  Nyckelord: ERC Internationella samarbeten

 • Nyhet |

  27 apr 2020

  Nu är det klart vilka som får ERC Proof of concept grant i den första utlysningen 2020. Bidraget på 150 000 euro ger forskare som redan har fått medel från ERC möjlighet att vidareutveckla sina forskningsresultat. Totalt får 55 forskare från 17 olika...

  Nyckelord: ERC

 • Nyhet |

  31 mar 2020

  Nu är det klart vilka som får ERC Advanced grant. Utlysningen riktar sig till etablerade och världsledande forskare och har vetenskaplig excellens som enda urvalskriterium. Totalt får 185 forskare dela på 450 miljoner euro. Sex av dem är verksamma i ...

  Nyckelord: ERC

 • Nyhet |

  23 mar 2020

  Under 2019 fick totalt 30 forskare i Sverige stöd från ERC inom utlysningarna Starting Grant, Consolidator Grant och Synergy Grant. Inom utlysningen Advanced Grant 2018 beviljades sex forskare medel. Vi har pratat med tre forskare som fått ERC-bidrag...

  Nyckelord: ERC

 • Evenemang |

  27 jan 2020

  Vi uppmärksammar forskare i Sverige som i hård konkurrens lyckats få projektmedel från det Europeiska forskningsrådet, ERC, under 2019. Inbjudan är personlig.

  Nyckelord: ERC

 • Nyhet |

  10 dec 2019

  Idag publicerar ERC resultaten från Consolidator utlysningen. Anslaget går till enskilda forskare som disputerade för 7 till 12 år sedan. Totalt får 301 forskare dela på över 600 miljoner euro för att bedriva sin spetsforskning. Bidraget är i genomsn...

  Nyckelord: ERC

 • Nyhet |

  11 okt 2019

  Nu har ERC publicerat resultaten från Synergy Grant-utlysningen. Bidraget riktar sig till forskargrupper med två till fyra forskare som bildar synergier för att gemensamt lösa en forskningsfråga. Totalt får 37 forskargrupper dela på över 360 miljoner...

  Nyckelord: ERC Internationella samarbeten

 • Nyhet |

  02 okt 2019

  ERC har lanserat en tävling som ska uppmuntra ERC-forskare att försöka nå ut med sin forskning till en bredare allmänhet. Vinnarna presenteras vid en prisceremoni under nästa års EuroScience Open Forum, ESOF, i Italien.

  Nyckelord: ERC

 • Nyhet |

  05 sep 2019

  Nu är det klart vilka som får ERC Starting grant. Totalt får 408 forskare dela på över 6 miljarder kronor för att utveckla sin forskning och bygga upp egna team. 14 av dem har en svensk värdinstitution.

  Nyckelord: ERC

 • Nyhet |

  16 aug 2019

  I höst finns miljontals kronor i forskningsmedel att söka från Europeiska forskningsrådet, ERC. Samtliga utlysningar är öppna för alla ämnesområden. Vetenskapsrådet stödjer forskare och forskningshandläggare vid de svenska universiteten i ansökningsp...

  Nyckelord: ERC

 • Evenemang |

  08 aug 2019

  2 september välkomnar vi kandidater till ERC:s utlysning Consolidator Grant för en förberedande workshop hos oss.

  Nyckelord: ERC

 • Nyhet |

  09 maj 2019

  I ERC:s bedömningsprocess kan forskare som söker bidrag få höga betyg, men bli utan finansiering på grund av en begränsad budget. ERC-betyget är en kvalitetsstämpel som kan användas av andra forskningsfinansiärer. I en ny rapport från Vetenskapsrådet...

  Nyckelord: ERC Forskningspolitik

 • Evenemang |

  07 maj 2019

  Vi välkomnar ERC Starting Grant-kandidater och forskningssamordnare till en workshop.

  Nyckelord: ERC

 • Nyhet |

  11 apr 2019

  25 forskare vid svenska lärosäten har fått bidrag inom två av de utlysningar Europeiska forskningsrådet, ERC, gjorde 2018: Starting Grant och Consolidator Grant. 5 april höll Vetenskapsrådet en mottagning för forskarna.

  Nyckelord: ERC H2020 Internationella utlysningar

 • Artikel |

  05 apr 2019

  25 forskare vid svenska lärosäten har fått bidrag inom två av de utlysningar Europeiska forskningsrådet, ERC, gjorde 2018: Starting Grant och Consolidator Grant. 5 april höll Vetenskapsrådet en mottagning för forskarna.

  Nyckelord: ERC Forskningspolitik H2020 Internationella samarbeten

 • Publikation |

  25 aug 2017

  Vetenskapsrådet har på regeringens uppdrag kartlagt och analyserat svenska forskares deltagande i Europeiska forskningsrådet, ERC, samt kommit med åtgärdsförslag för ökad konkurrenskraft. Kartläggningen visar att forskare knutna till svenska lärosät...

  Nyckelord: ERC Forskningspolitik Internationella samarbeten Jämställdhet

Ladda fler