Sidor om "ESS i Sverige"

 • Utlysning |

  12 maj 2021

  Utlysningstexten är endast tillgänglig på engelska. Här finns utlysningstexten .

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  03 maj 2021

  Välkommen till ett webbinarium som arrangeras av Stockholm Science City i samarbete med ESS/MAX IV-kansliet. Här får du veta mer om vilka tekniker som är relevanta för life science, hur det går till att söka stråltid och vilka resultat man kan få fra...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  22 jan 2021

  Denna nationella implementeringsplan är ett verktyg för att förverkliga visionen om att göra forskningsanläggningarna ESS och MAX IV till hörnstenar i ett världsledande centrum för materialvetenskap och life science, 2028. Den innehåller huvudmål, de...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  21 jan 2021

  Denna nationella implementeringsplan är ett verktyg för att förverkliga visionen om att göra forskningsanläggningarna ESS och MAX IV till hörnstenar i ett världsledande centrum för materialvetenskap och life science, 2028. Den innehåller huvudmål, de...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  08 dec 2020

  Vetenskapsrådet, Vinnova och den internationella forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund har tecknat ett samförståndsavtal om fördjupat samarbete. Målet är att förverkliga ESS fulla potential som världsledande materialforskning...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  24 sep 2020

  Sverige har länge investerat stora summor i forskningsinfrastrukturer. Varför behövs anläggningarna och hur är våra investeringar kopplade till forskarnas möjlighet att göra banbrytande framsteg?

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  04 sep 2020

  Under våren etablerades ESS/MAX IV-kansliet, Vetenskapsrådet och Vinnovas gemensamma nationella samordningsfunktion. Nu bjuder vi in till en digital konferens den 22 oktober där vi belyser både möjligheter och utmaningar som anläggningarna skapar för...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  02 jun 2020

  Under våren etablerades ESS/MAX IV-kansliet, Vetenskapsrådet och Vinnovas gemensamma nationella samordningsfunktion. Nu bjuder vi in till en digital konferens den 22 oktober där vi belyser både möjligheter och utmaningar som anläggningarna skapar för...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  02 jun 2020

  Under våren etablerades ESS/MAX IV-kansliet, Vetenskapsrådet och Vinnovas gemensamma nationella samordningsfunktion. Nu bjuder vi in till en digital konferens den 22 oktober där vi belyser både möjligheter och utmaningar som anläggningarna skapar för...

  Nyckelord:

 • Remissvar |

  04 maj 2020

  Under våren etablerades ESS/MAX IV-kansliet, Vetenskapsrådet och Vinnovas gemensamma nationella samordningsfunktion. Nu bjuder vi in till en digital konferens den 22 oktober där vi belyser både möjligheter och utmaningar som anläggningarna skapar för...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  29 apr 2020

  Under 2020 etablerar Vetenskapsrådet och Vinnova ett gemensamt kansli som ska arbeta för att maximera Sveriges användning av forskningsanläggningarna European Spallation Source, ESS, och Max IV i Lund.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  23 sep 2019

  Vetenskapsrådet är med och finansierar mobilitetsprogrammet SAKURA - ett utbytesprogram med fokus på neutronforskning och aktiviteter vid den europeiska spallationskällan ESS och den japanska protonacceleratorn J-PARC.

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  17 jun 2019

  Den 17 oktober bjuder Vetenskapsrådet och Vinnovas generaldirektörer in till en workshop i Göteborg om de uppdrag kring den europeiska spallationskällan ESS och MAX IV som Vetenskapsrådet och Vinnova fått av regeringen.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  15 maj 2019

  Den 17 oktober bjuder Vetenskapsrådet och Vinnovas generaldirektörer in till en workshop i Göteborg om de uppdrag kring den europeiska spallationskällan ESS och MAX IV som Vetenskapsrådet och Vinnova fått av regeringen.

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  26 jun 2018

  Welcome to our annual workshop on the European Spallation Source, ESS, in Lund! This year, together with Vinnova and the Swedish Agency for Economic and Regional Growth, we want to inspire, look forward and place the Swedish inputs in a European cont...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  11 apr 2018

  Welcome to our annual workshop on the European Spallation Source, ESS, in Lund! This year, together with Vinnova and the Swedish Agency for Economic and Regional Growth, we want to inspire, look forward and place the Swedish inputs in a European cont...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  22 jan 2018

  The Swedish Research Council invited researchers and decision makers to a seminar about the possibilities for Swedish involvement in developing future neutron instruments and surrounding facilities at the European Spallation Source.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  11 apr 2017

  Översikt av pågående aktiviteter, en sammanställning av Vetenskapsrådet 2017.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  31 dec 2016

  ESS (European Spallation Source) är en anläggning för forskning och utveckling som byggs utanför Lund. Där blir det möjligt att studera alla typer av material, inklusive celler och molekyler, med hjälp av neutronstrålar. Detta förslag till strategi ...

  Nyckelord:

Ladda fler