Sidor om "Forskningskommunikation"

 • Evenemang |

  01 apr 2021

  Forskning ska ifrågasättas. Men vad händer när debatten präglas av desinformation och hot mot forskare? Hur påverkas det öppna, fria samtalet? Välkommen till ett seminarium om forskning i det offentliga samtalet och om vilka lärdomar vi kan dra från ...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  23 mar 2021

  I seminarieserien Offentliga samtal bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik. Vårens andra Offentliga samtal handlar om relationen mellan expertis och p...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  23 mar 2021

  I seminarieserien Offentliga samtal bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik. Vårens första Offentliga samtal handlar om den moderna parrelationen. Samt...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  12 mar 2021

  Var med och diskutera hur kommunikationsträning kan bli en mer naturlig del forskarutbildningen. Välkommen till ett dialogmöte 29 april 2021. 

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  10 mar 2021

  Välkommen till årets andra FFF pop-up och få inspiration till nya sammanhang och metoder för att kommunicera forskning.

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  28 jan 2021

  Plötsligt är digitala möten normen. Hur påverkas vi av att interagera digitalt och hur skapar vi digitala möten som engagerar? Det var temat för årets första FFF pop-up. Se en inspelning av seminariet.

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  27 jan 2021

  Aldrig förr har forskning fått så mycket uppmärksamhet i media som under det senaste året. Pandemin har samtidigt drivit på en digital omställning, ett ökat socialt ansvarstagande och många innovativa lösningar. Hur har vi tacklat detta, vilka nya tr...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  04 dec 2020

  Hur bedriver man effektivt kommunikationsarbete i en värld präglad av ständig förändring? Vilka lärdomar kan vi dra av pandemin? Välkommen till FFF pop-up med forskaren Jesper Falkheimer!

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  02 dec 2020

  Hur kan kommunikation om forskning bli en naturlig del av forskarutbildningen? Forskare och kommunikatörer ska ta fram ett gemensamt förslag.

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  25 nov 2020

  Språket framhålls ofta som nyckeln till lyckad integration av nyanlända migranter. Men hur ser språkinlärningen ut för nyanlända? Vilka typer av verktyg och resurser finns att tillgå och hur uppnår man goda resultat? Det var några av frågorna som tog...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  21 okt 2020

  Mer dialog! Det är ofta lösningen för att inkludera fler och förbättra lärandet. Men att använda konst som utgångspunkt för dialog är inte lika vanligt. Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, har testat. Hör mer om projektet på höstens andra FFF p...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  15 okt 2020

  Hjälper munskydd mot corona? Eller inte? Är rödvin bra för hälsan, eller tvärtom? Dagligen möts vi av motstridiga budskap i media. 16 oktober bjöd vi in bland andra forskaren Johan Alvehus till ett samtal om hur forskare, kommunikatörer och journalis...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  14 okt 2020

  I seminarieserien Offentliga samtal – forskare möter praktiker bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför publik online. Höstens andra offentliga samtal handlade om...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  13 okt 2020

  I seminarieserien Offentliga samtal – forskare möter praktiker bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför publik online. Höstens första offentliga samtal handlade o...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  01 okt 2020

  I år är nästan hela Vetenskapsfestivalens program digitalt. Det innebär att du kan ta del av programmen via festivalplattformen var du än befinner dig.

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  10 sep 2020

  Under rubriken "Hur matematik gör världen mer hanterbar" berättade Stefan Buijsman om sin forskning inom matematisk filosofi. Se en inspelning av föreläsningen nedan.

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  10 sep 2020

  Under rubriken "Spindeltråd – naturens egen superfiber" berättade professorn Anna Rising om sin forskning inom stamcellsodling.

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  26 aug 2020

  2–6 september är det dags för den stora konferensen EuroScience Open Forum, ESOF. Vetenskapsrådet deltar med en programpunkt 3 september.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  14 jul 2020

  Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god s...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  15 maj 2020

  En ny rapport om forskningskommunkation visar att det finns goda förutsättningar för vidareutveckling av en svensk infrastruktur för forskningskommunikation. Målet är att nå ut med evidensbaserad kunskap i samhället.

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  06 maj 2020

  Hur kan forskning om forskningskommunikation växa som forskningsfält? Ska det betraktas som ett eget fält eller snarare ingå i olika ämnesområden för att behålla och stärka den tvärvetenskaplighet som präglar ämnet nu? Det diskuterades vid ett dialog...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  06 maj 2020

  Forskning om forskningskommunikation är ett relativt ungt och växande område med en existerande internationell infrastruktur i form av vetenskapliga tidskrifter, nätverk och regelbundna konferenser. Det här är en översiktlig kartläggning av ämnet i ...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  17 feb 2020

  Syftet med utlysningen är stödja forskning och metodutveckling för kunskapsöverföring och ökat genomslag av resultat från forskningsprojekt finansierade inom utlysningen Projektbidrag för internationella samarbeten kring föroreningar och antibiotika...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  23 jan 2020

  Denna workshop är en del av en seminarieserie inom det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration.

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  16 jan 2020

  1 oktober är det dags för Nordens största konferens och mötesplats för dig som arbetar med forskningskommunikation – Forum för forskningskommunikation, FFF. Årets tema är ”Från vision till verklighet – Forskningskommunikation i ljuset av en pandemi” ...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  06 dec 2019

  1 oktober är det dags för Nordens största konferens och mötesplats för dig som arbetar med forskningskommunikation – Forum för forskningskommunikation, FFF. Årets tema är ”Från vision till verklighet – Forskningskommunikation i ljuset av en pandemi” ...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  06 dec 2019

  1 oktober är det dags för Nordens största konferens och mötesplats för dig som arbetar med forskningskommunikation – Forum för forskningskommunikation, FFF. Årets tema är ”Från vision till verklighet – Forskningskommunikation i ljuset av en pandemi” ...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  06 dec 2019

  1 oktober är det dags för Nordens största konferens och mötesplats för dig som arbetar med forskningskommunikation – Forum för forskningskommunikation, FFF. Årets tema är ”Från vision till verklighet – Forskningskommunikation i ljuset av en pandemi” ...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  06 dec 2019

  1 oktober är det dags för Nordens största konferens och mötesplats för dig som arbetar med forskningskommunikation – Forum för forskningskommunikation, FFF. Årets tema är ”Från vision till verklighet – Forskningskommunikation i ljuset av en pandemi” ...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  06 dec 2019

  1 oktober är det dags för Nordens största konferens och mötesplats för dig som arbetar med forskningskommunikation – Forum för forskningskommunikation, FFF. Årets tema är ”Från vision till verklighet – Forskningskommunikation i ljuset av en pandemi” ...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  06 dec 2019

  1 oktober är det dags för Nordens största konferens och mötesplats för dig som arbetar med forskningskommunikation – Forum för forskningskommunikation, FFF. Årets tema är ”Från vision till verklighet – Forskningskommunikation i ljuset av en pandemi” ...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  26 nov 2019

  Tisdagen 26 november är det dags för årets Forskar Grand Prix-final, en tävling där forskare tävlar om vem som är bäst på att presentera sin forskning på bara fyra minuter. Det finns publikplatser kvar, anmäl dig!

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  Tisdagen 26 november är det dags för årets Forskar Grand Prix-final, en tävling där forskare tävlar om vem som är bäst på att presentera sin forskning på bara fyra minuter. Det finns publikplatser kvar, anmäl dig!

  Nyckelord:

 • Artikel |

  14 okt 2019

  Tisdagen 26 november är det dags för årets Forskar Grand Prix-final, en tävling där forskare tävlar om vem som är bäst på att presentera sin forskning på bara fyra minuter. Det finns publikplatser kvar, anmäl dig!

  Nyckelord:

 • Artikel |

  26 sep 2019

  Tisdagen 26 november är det dags för årets Forskar Grand Prix-final, en tävling där forskare tävlar om vem som är bäst på att presentera sin forskning på bara fyra minuter. Det finns publikplatser kvar, anmäl dig!

  Nyckelord:

 • Publikation |

  25 sep 2019

  Under våren 2019 besvarade 3 699 forskare vid 31 svenska lärosäten en enkät om deras syn på kommunikation och öppen vetenskap. Resultaten, som presenteras i denna rapport, kan förhoppningsvis leda till en mer informerad dialog om vad forskare...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  04 sep 2019

  Vetenskapsrådet utlyser resebidrag för konferensen EuroScience Open Forum 2020, som äger rum i Trieste, Italien, 5-9 juli 2020. Utlysningen riktar sig till unga forskare (doktorander eller postdoks) verksamma i Sverige och svenska forskare som studer...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  23 aug 2019

  I seminarieserien Offentliga samtal – forskare möter praktiker bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför publik. Årets tredje offentliga samtal handlar om ojämlikh...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  23 aug 2019

  I seminarieserien Offentliga samtal – forskare möter praktiker bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför publik. Årets fjärde offentliga samtal handlar om hur dage...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  27 jun 2019

  Välkommen till ett frukostseminarium där vi presenterar 2019 års upplaga av Forskningsbarometern – vår återkommande rapport som ger en övergripande bild av svensk forskning och utveckling i internationell jämförelse.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  21 maj 2019

  Välkommen till ett frukostseminarium där vi presenterar 2019 års upplaga av Forskningsbarometern – vår återkommande rapport som ger en övergripande bild av svensk forskning och utveckling i internationell jämförelse.

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  25 apr 2019

  Du som jobbar med forskningsinformation och forskningens infrastruktur inom FoU-sektorn och vill uppdatera dig om vad som händer inom öppen vetenskap – det här är konferensen för dig! Välkommen till IFFIS 2019 – en mötesplats för dialog, erfarenhetsu...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  15 apr 2019

  För femte året i rad arrangerar vi ett forskningspolitiskt seminarium under Almedalsveckan på Gotland. Du hittar oss som vanligt på M/S Sigrid i Visby hamn. På den här sidan listar vi också andra seminarier där representanter från Vetenskapsrådet del...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  01 apr 2019

  Den 23 maj 2019 arrangerar Kungliga Vetenskapsakademin och Sveriges Unga Akademi ett heldagssymposium. Syftet är att bjuda in till en diskussion om hur vetenskapliga genombrott kan identifieras och stödjas i ett snabbt föränderligt vetenskapligt land...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  29 mar 2019

  I seminarieserien Offentliga samtal – forskare möter praktiker bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför publik. Årets första offentliga samtal handlar om språkutv...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  26 mar 2019

  I januari 2019 skickades en webbenkät ut till cirka 18 000 forskare vid svenska lärosäten för att undersöka synen på kommunikation och öppen vetenskap.

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  14 mar 2019

  I seminarieserien Offentliga samtal – forskare möter praktiker bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför publik. Denna gång handlar samtalet om berättelser och hur...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  12 mar 2019

  Vi utsätts dagligen för försök till positiv och negativ påverkan. Hur ska vi som arbetar med forskningskommunikation förhålla oss till det? Påverkan: fint, fult eller farligt? Det är temat för den årliga konferensen Forum för forskningskommunikation....

  Nyckelord:

 • Publikation |

  27 feb 2019

  Vi utsätts dagligen för försök till positiv och negativ påverkan. Hur ska vi som arbetar med forskningskommunikation förhålla oss till det? Påverkan: fint, fult eller farligt? Det är temat för den årliga konferensen Forum för forskningskommunikation....

  Nyckelord:

 • Artikel |

  10 dec 2018

  Vi utsätts dagligen för försök till positiv och negativ påverkan. Hur ska vi som arbetar med forskningskommunikation förhålla oss till det? Påverkan: fint, fult eller farligt? Det är temat för den årliga konferensen Forum för forskningskommunikation....

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  23 nov 2018

  Hur blir vi bättre på att kommunicera och sprida forskningsresultat? Och hur hittar vi smartare sätt att nå ut till nya målgrupper? Det är några av de frågor som diskuteras den 18 april på Nordens största konferens för forskningskommunikatörer, Forum...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  09 nov 2018

  I seminarieserien Offentliga samtal – forskare möter praktiker bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför publik. Höstens andra offentliga samtal handlade om vad so...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  30 okt 2018

  Forskar Grand Prix är Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare. 27 november går finalen av stapeln på Nalen i Stockholm.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  18 okt 2018

  Forskar Grand Prix är Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare. 27 november går finalen av stapeln på Nalen i Stockholm.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  20 sep 2018

  På Vetenskapsrådet lämnade vi i oktober 2018 över webbadressen swerim.se till det nya industriforskningsinstitutet Swerim. Vårt SweRIM stod för ”Swedish Research Information Management” – en webbplats för Nationella styrgruppen för forskningsinformat...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  10 sep 2018

  Utifrån riksdagspartiernas valmanifest kan vi se att ord som forskning och vetenskap minskar, jämfört med manifesten inför valet 2010. Därför vill vi ge tre råd till Sveriges nästa regering om hur den förda politiken bättre kan förankras i fakta och ...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  23 aug 2018

  Välkommen till höstens första seminarium i serien Offentliga samtal – forskare möter praktiker. Till varje seminarium bjuder vi in två forskare som ska presentera sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför ...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  01 aug 2018

  När forskning och vetenskaplig metod ifrågasätts alltmer, behöver forskningskommunikationen bli vassare. Evidensbaserad forskningskommunikation är ett sätt.

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  27 jun 2018

  9-14 juli är det dags för den stora konferensen EuroScience Open Forum, ESOF, i Toulouse. Vetenskapsrådet deltar med en programpunkt 12 juli.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  13 jun 2018

  9-14 juli är det dags för den stora konferensen EuroScience Open Forum, ESOF, i Toulouse. Vetenskapsrådet deltar med en programpunkt 12 juli.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  15 maj 2018

  9-14 juli är det dags för den stora konferensen EuroScience Open Forum, ESOF, i Toulouse. Vetenskapsrådet deltar med en programpunkt 12 juli.

  Nyckelord:

 • Artikel |

  14 maj 2018

  9-14 juli är det dags för den stora konferensen EuroScience Open Forum, ESOF, i Toulouse. Vetenskapsrådet deltar med en programpunkt 12 juli.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  24 apr 2018

  Vetenskapsrådet bjuder nu in forskare inom konstnärlig forskning att lämna in förslag på presentationer till årets Symposium för konstnärlig forskning. Symposiet arrangeras i år den 14-15 november i Piteå vid Musikhögskolan, Luleå tekniska universite...

  Nyckelord:

 • Artikel |

  18 apr 2018

  Vetenskapsrådet bjuder nu in forskare inom konstnärlig forskning att lämna in förslag på presentationer till årets Symposium för konstnärlig forskning. Symposiet arrangeras i år den 14-15 november i Piteå vid Musikhögskolan, Luleå tekniska universite...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  17 apr 2018

  Expertsvar utlyser fem resebidrag om vardera 10 000 kronor för journalistisk bevakning av ESOF som i sommar äger rum i Toulouse i Frankrike den 9-14 juli. Sista ansökningsdag är den 11 maj.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  16 apr 2018

  Årets svenska valrörelse blir säkerligen som vanligt en dragkamp mellan olika politiska förslag. Men mer än tidigare kan det också bli diskussion om vad som faktiskt är sant och relevant. Det skriver företrädare för 53 organisationer i en gemensam de...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  11 apr 2018

  Hur blir vi bättre på att kommunicera och sprida forskningsresultat? Och hur hittar vi smartare sätt att nå ut till nya målgrupper? Det är några av de frågor som diskuteras den 18 april på nordens största konferens för forskningskommunikatörer, Forum...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  27 mar 2018

  På SVT Forum kan du se årets första seminarium i serien ”Offentliga samtal – forskare möter praktiker”. Bakom seminarieserien står Vetenskapsrådet tillsammans med Institutet för framtidsstudier.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  26 mar 2018

  På SVT Forum kan du se årets första seminarium i serien ”Offentliga samtal – forskare möter praktiker”. Bakom seminarieserien står Vetenskapsrådet tillsammans med Institutet för framtidsstudier.

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  16 mar 2018

  Forskningskommunikation är viktigt - främst av demokratiska skäl - men inte prioriterat eftersom det inte är meriterande. Det tycker forskare och forskningskommunikatörer vid svenska lärosäten och forskningsfinansiärer.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  16 mar 2018

  Tidningen IDG har utsett Forskning.se till en av Sveriges fem bästa utbildningssajter 2018. Särskilt uppmärksammas en ”kunskapsresa” om artificiell intelligens.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  28 apr 2017

  Vetenskapsrådet, Kungliga biblioteket och Riksbankens Jubileumsfond svarar i Tidskriften Respons på den kritik om riktlinjerna för open access-publicering som Johan Svedjedals fört fram i ett tidigare nummer av tidskriften.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  27 mar 2017

  Vetenskapsrådet, Kungliga biblioteket och Riksbankens Jubileumsfond svarar i Tidskriften Respons på den kritik om riktlinjerna för open access-publicering som Johan Svedjedals fört fram i ett tidigare nummer av tidskriften.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  08 jan 2016

  Vetenskapsrådet, Kungliga biblioteket och Riksbankens Jubileumsfond svarar i Tidskriften Respons på den kritik om riktlinjerna för open access-publicering som Johan Svedjedals fört fram i ett tidigare nummer av tidskriften.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  05 jan 2015

  Vetenskapsrådet, Kungliga biblioteket och Riksbankens Jubileumsfond svarar i Tidskriften Respons på den kritik om riktlinjerna för open access-publicering som Johan Svedjedals fört fram i ett tidigare nummer av tidskriften.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  06 jan 2014

  Vetenskapsrådet, Kungliga biblioteket och Riksbankens Jubileumsfond svarar i Tidskriften Respons på den kritik om riktlinjerna för open access-publicering som Johan Svedjedals fört fram i ett tidigare nummer av tidskriften.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  09 jan 2013

  Vetenskapsrådet, Kungliga biblioteket och Riksbankens Jubileumsfond svarar i Tidskriften Respons på den kritik om riktlinjerna för open access-publicering som Johan Svedjedals fört fram i ett tidigare nummer av tidskriften.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  09 jan 2012

  Vetenskapsrådet, Kungliga biblioteket och Riksbankens Jubileumsfond svarar i Tidskriften Respons på den kritik om riktlinjerna för open access-publicering som Johan Svedjedals fört fram i ett tidigare nummer av tidskriften.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 jan 2011

  Vetenskapsrådet, Kungliga biblioteket och Riksbankens Jubileumsfond svarar i Tidskriften Respons på den kritik om riktlinjerna för open access-publicering som Johan Svedjedals fört fram i ett tidigare nummer av tidskriften.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  10 aug 2010

  Att utveckla och pröva olika sätt att undersöka forskningskommunikation med särskild inriktning mot vetenskapliga publikationer är en prioriterad uppgift inom utbildningsvetenskap. Forskningsfältet är till sin natur tvärvetenskapligt, vilket gör det ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  08 jan 2010

  Att utveckla och pröva olika sätt att undersöka forskningskommunikation med särskild inriktning mot vetenskapliga publikationer är en prioriterad uppgift inom utbildningsvetenskap. Forskningsfältet är till sin natur tvärvetenskapligt, vilket gör det ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  08 jan 2009

  Att utveckla och pröva olika sätt att undersöka forskningskommunikation med särskild inriktning mot vetenskapliga publikationer är en prioriterad uppgift inom utbildningsvetenskap. Forskningsfältet är till sin natur tvärvetenskapligt, vilket gör det ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  09 jan 2008

  Att utveckla och pröva olika sätt att undersöka forskningskommunikation med särskild inriktning mot vetenskapliga publikationer är en prioriterad uppgift inom utbildningsvetenskap. Forskningsfältet är till sin natur tvärvetenskapligt, vilket gör det ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  09 jan 2007

  Att utveckla och pröva olika sätt att undersöka forskningskommunikation med särskild inriktning mot vetenskapliga publikationer är en prioriterad uppgift inom utbildningsvetenskap. Forskningsfältet är till sin natur tvärvetenskapligt, vilket gör det ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  09 jan 2006

  Att utveckla och pröva olika sätt att undersöka forskningskommunikation med särskild inriktning mot vetenskapliga publikationer är en prioriterad uppgift inom utbildningsvetenskap. Forskningsfältet är till sin natur tvärvetenskapligt, vilket gör det ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  07 jan 2005

  Att utveckla och pröva olika sätt att undersöka forskningskommunikation med särskild inriktning mot vetenskapliga publikationer är en prioriterad uppgift inom utbildningsvetenskap. Forskningsfältet är till sin natur tvärvetenskapligt, vilket gör det ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  09 jan 2004

  Att utveckla och pröva olika sätt att undersöka forskningskommunikation med särskild inriktning mot vetenskapliga publikationer är en prioriterad uppgift inom utbildningsvetenskap. Forskningsfältet är till sin natur tvärvetenskapligt, vilket gör det ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  09 jan 2003

  Att utveckla och pröva olika sätt att undersöka forskningskommunikation med särskild inriktning mot vetenskapliga publikationer är en prioriterad uppgift inom utbildningsvetenskap. Forskningsfältet är till sin natur tvärvetenskapligt, vilket gör det ...

  Nyckelord:

 • Publikation |

  11 nov 2002

  Att utveckla och pröva olika sätt att undersöka forskningskommunikation med särskild inriktning mot vetenskapliga publikationer är en prioriterad uppgift inom utbildningsvetenskap. Forskningsfältet är till sin natur tvärvetenskapligt, vilket gör det ...

  Nyckelord:

Ladda fler