Sidor om "Horisont Europa"

 • |

  16 apr 2021

  The Commission is mobilising 123 million euro from Horizon Europe for urgent research into coronavirus variants. Deadline for submission is 6 May 2021.

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  16 apr 2021

  Mer kunskap om nya varianter av coronaviruset behövs och det snabbt. EU-kommissionen avsätter därför 123 miljoner euro från Horisont Europa till fyra utlysningar med fokus på covid-19 och nya varianter av coronaviruset. Sista ansökningsdatum för samt...

  Nyckelord:

 • |

  06 apr 2021

  Starting grant riktar sig till dig som är i början av din karriär och har avlagt doktorsexamen för 2-7 år sedan. Du kan söka bidrag på upp till 1,5 miljoner euro för en period på max 5 år. Utlysningen är öppen 25 februari–8 april.

  Nyckelord:

 • |

  06 apr 2021

  Consolidator grant riktar sig till dig som nyligen startat en forskningsgrupp och vill stärka din roll som forskningsledare (7-12 år efter avlagd doktorsexamen). Du kan söka bidrag på upp till 2 miljoner euro för en period på max 5 år. Utlysningen är...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  23 feb 2021

  Inom det nya ramprogrammet Horisont Europa finns miljontals kronor i forskningsmedel att söka från Europeiska forskningsrådet (ERC) under 2021. Samtliga utlysningar är öppna för forskare inom alla vetenskapsområden. Den första utlysningen öppnar 25 f...

  Nyckelord:

 • Evenemang |

  10 dec 2020

  Välkommen till den webbsända lanseringen av Horisont Europa, EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation 2021-2027. På lanseringen kommer vi att fokusera på Horisont Europa som ett politiskt instrument. Vi kommer också att diskutera förslag...

  Nyckelord:

 • Nyhet |

  08 dec 2020

  I slutet av oktober redovisades ett förslag till strategi för svenskt deltagande i ramprogrammet Horisont Europa. Vetenskapsrådet, Vinnova, Energimyndigheten, Formas, Forte och Rymdstyrelsen har tillsammans tagit fram förslaget.

  Nyckelord:

 • Publikation |

  08 dec 2020

  För att maximera nyttan för svensk forskning och innovation samt möjliggöra synergier och samspel mellan nationell och EU-nivå har regeringen uppdragit åt Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Statens Energimyndighet, Vetenskapsrådet och Vinnova att ta fram ...

  Nyckelord:

Ladda fler