Sidor om "Nätverksbidrag"

 • Nyhet |

  03 dec 2020

  Fyra forskningsnätverk får bidrag för att hitta nya lösningar och dela metoder som kan minska utvecklingen av antibiotikaresistens. Stödet är en riktad satsning inom det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  26 nov 2019

  Fyra forskningsnätverk får bidrag för att hitta nya lösningar och dela metoder som kan minska utvecklingen av antibiotikaresistens. Stödet är en riktad satsning inom det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  14 nov 2019

  Syftet med bidraget är att stödja utforskandet av möjliga innovativa forskningsområden och nyskapande forskningsidéer inom utbildningsvetenskap. Bidraget kan användas för att, via forskningssamverkan, pröva nya forskningsfrågor, metoder, analyser, p...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  14 nov 2019

  Nätverksbidraget Swedish Research Links syftar till att etablera ett nätverk kring en specificerad forskningsidé, med ett gemensamt forskningsprojekt som mål. Bidraget ska stödja utveckling av långsiktig gemensam forskning mellan svenska forskare och...

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  14 nov 2019

  Nätverksbidraget syftar till att stödja internationalisering och mobilitet genom utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten inom utbildningsvetenskap mellan svenska forskargrupper och forskargrupper i andra länder. Bidraget ska ge möjlighet till...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  31 okt 2019

  Nätverksbidraget syftar till att stödja internationalisering och mobilitet genom utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten inom utbildningsvetenskap mellan svenska forskargrupper och forskargrupper i andra länder. Bidraget ska ge möjlighet till...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  30 okt 2019

  Nätverksbidraget syftar till att stödja internationalisering och mobilitet genom utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten inom utbildningsvetenskap mellan svenska forskargrupper och forskargrupper i andra länder. Bidraget ska ge möjlighet till...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  28 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas bidrag inom utvecklingsforskning 2019. Totalt beviljar vi 157 miljoner kronor för perioden 2020–2023.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  25 jun 2019

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Utbildningsvetenskap 2019. Totalt beviljar vi drygt 477 miljoner kronor för åren 2020–2024.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  19 nov 2018

  Beslut har fattats inom den åttonde utlysningen inom Joint Programming-initiativet network grant on Virtual Research Institute. Inga svenska ansökningar kommer få finansiering.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  07 nov 2018

  Nätverksbidraget syftar till att stödja internationalisering och mobilitet genom utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten inom utbildningsvetenskap mellan svenska forskargrupper och forskargrupper i andra länder.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  07 nov 2018

  Nätverksbidraget Swedish Research Links syftar till att etablera ett nätverk kring en specificerad forskningsidé, med ett gemensamt forskningsprojekt som mål. Bidraget ska stödja utveckling av långsiktig gemensam forskning mellan svenska forskare och...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utbildningsvetenskap 2018. Totalt beviljar vi drygt 196 miljoner kronor för åren 2018–2022.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om JPIAMR Network call on surveillance.

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för för projektbidrag inom utvecklingsforskning samt nätverksbidrag Swedish research links. 

  Nyckelord:

 • Beslut |

  06 sep 2018

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom klinisk behandlingsforskning 2018. Totalt beviljar vi drygt 200 miljoner kronor för åren 2019–2021.

  Nyckelord:

 • Utlysning |

  04 jun 2018

  Nätverksbidraget syftar till att stödja utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten mellan svenska forskargrupper och forskargrupper i andra länder. Bidraget ska ge möjlighet till att under en begränsad tid etablera eller vidareutveckla ett nätver...

  Nyckelord:

 • Beslut |

  09 feb 2017

  I februari 2017 publicerades ett gemensamt bidragsbeslut för nätverksbidrag inom forskningssamarbetet mellan Vetenskapsrådet och National Natural Science Foundation of China (NSFC) 2016.

  Nyckelord:

Ladda fler