Forskningsbarometern 2016
En överblick av det svenska forskningssystemet i internationell jämförelse

Blädda i den tryckta versionen av Forskningsbarometern 2016

Nedan kan du bläddra i den tryckta versionen av Forskningsbarometern 2016.

Beställ eller ladda ner Forskningsbarometern från vår publikationstjänst.

Senast uppdaterad: 2016-06-22