Finansieringen

Satsningarna på forskning och utveckling (FoU) i olika länder jämförs ofta genom att de totala utgifterna för FoU relateras till landets BNP eller till dess folkmängd. Sverige hör till de länder som satsar mest på FoU, fastän utgifterna för FoU som andel av BNP har minskat under de senaste 15 åren. Sveriges finansiella FoU-volym var drygt 137 miljarder kronor år 2015. Av den står företagssektorn för den största andelen, och omkring två tredjedelar av svensk FoU utförs inom denna sektor. Den offentliga sektorn står för 27 procent av FoU-volymen. Statsanslagen till lärosäten, forskningsfinansiärer och civila myndigheter har ökat med ungefär 25 procent under de senaste tio åren, samtidigt som intäkterna för FoU har ökat med 70 procent vid landets lärosäten under perioden 2001–2015.

Hela bilden i rapporten

Test

Svensk forskning ur ett internationellt perspektiv:

  • Sveriges FoU-resurser i förhållande till andra länders
  • Finansiering av FoU
  • Personalen i FoU-systemet
  • Svensk vetenskaplig publicering i ett internationellt perspektiv
  • Svenska forskare i internationella samarbeten
  • FoU-resurser i Sverige
  • Högskolans personal i Sverige
  • Svenska lärosätens publicering

Ladda ner Forskningsbarometern från vår publikationstjänst.

Senast uppdaterad: 2017-06-27