Dialogmöte: Hur kan vi utveckla uppföljning och samordning av svensk forskning?

Den 29 januari arrangerar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, och Vetenskapsrådet tillsammans ett dialogmöte om de nya uppdrag som båda myndigheterna har fått av regeringen. Syftet med mötet är framför allt att få in synpunkter på vårt pågående arbete.

Hur bör det nationella kvalitetssäkringssystemet av forskning utformas? Hur kan olika myndigheters uppföljningar och utvärderingar av verksamheter vid universitet och högskolor samordnas? Hur fortskrider arbetet med att utveckla indikatorer för uppföljning utifrån de forskningspolitiska målen?

Det är några frågor vi diskuterar under dialogmötet.

Inbjudan har skickats ut till lärosäten och forskningsfinansiärer.

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-12-01