Har vi blivit mer faktaresistenta?

Följ seminariet livelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Seminariet ingår i serien "Offentliga samtal - forskare möter praktiker" som Vetenskapsrådet anordnar i samarbete med Institutet för framtidsstudier.

  • Datum: 2017-02-23
  • Tid: 09.30-12.00
  • Plats: Kyrksalen, Citykonditoriet Konferens, Adolf Fredriks kyrkogata 10
  • Arrangör: Vetenskapsrådet och Institutet för framtidsstudier
  • Anmälan: FULLSATT Ni som registrerat er men står på väntelista kan komma att erbjudas plats vid avhopp. Via länken "Följ seminariet live" här ovan kommer ni kunna se det live.

Har vi blivit mer faktaresistenta?

Varför pratas det så mycket om faktaresistens idag? Produktionen och tillgängligheten av kunskap har aldrig varit större än idag. Vi har heller aldrig varit så välutbildade som idag. Trots detta menar somliga att något allvarligt har hänt i vårt förhållningssätt till fakta och kunskap. Där kunskap får ersättas av magkänsla. Men vad har egentligen förändrats? Har faktaresistens blivit en förklaringsmodell eller något vi kan skylla en icke önskvärd utveckling på? Om något faktiskt har förändrats, vem bär då ansvar för att göra något? Vad säger forskarna och hur resonerar medier och beslutsfattare?

Medverkande:
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet
Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation, JMG, Göteborgs universitet

Panel:
Lina Nordquist, regionråd i Uppsala och docent i fysiologi
Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus
Jack Werner, frilansjournalist och grundare av Viralgranskaren

Moderator
Folke Tersman, Institutet för framtidsstudier

Program

09.30-10.00 Kaffe

10.00-12.00 Forskarpresentationer och panelsamtal
Vad är kunskapsresistens och hur kan vi motverka den?
 
Åsa Wikforss
Vad döljer sig bakom årets metafor, 'faktaresistens'? I själva verket handlar det om olika sätt att undvika att  ta till sig tillgänglig kunskap - allt från medvetna försök att förhindra spridning av existerande kunskap till  kognitiva fördomar och en patologisk oförmåga att forma sina övertygelser på basis av tillgänglig evidens.  Om vi ska kunna motverka spridningen av faktaresistens är det viktigt att vi skiljer på dessa olika former och undersöker mekanismerna bakom dem.

Kampen om verkligheten 
Jesper Strömbäck
Att människan har en tendens att föredra information som bekräftar de egna åsikterna och verklighetsuppfattningarna är inget nytt. Inte heller att det ofta är viktigare för människor att känna sig informerade än att faktiskt vara det. Vad som har förändrats är inte människor som sådana, utan att det har blivit enklare för människor att söka sig till information som bekräftar de egna åsikterna. Detta har skett parallellt med traditionella institutioner – exempelvis nyhetsmedierna – har tappat i auktoritet och de politiska striderna delvis skiftat till att allt mer handla om bilden av verkligheten.

Panelsamtal

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-02-23