Hur kan man spåra samhällseffekter av forskning?

Välkommen till Vetenskapsrådets forskningspolitiska seminarium om metoder för att bedöma forskningens genomslag i samhället på olika nivåer — nationellt, per lärosäte och per forskningsämne.

Vi tar upp frågor som: Hur kan vi veta om och på vilket sätt forskning ger samhällseffekter? Vad kan vi lära från exempel där forskning bevisligen har gett positiva samhällseffekter? Anmäl dig senast 9 april.

  • Datum: 2018-04-16
  • Tid: 13.00-16.00
  • Plats: Vetenskapsrådet, Västra Järnvägsgatan 3
  • Arrangör: Vetenskapsrådet
  • ProgramPDF

Program:

Tre olika nationella system för att mäta samhällseffekter: Storbritannien, Australien och Nederländerna. Sten Söderberg och Birgitta Myrman, analytiker Vetenskapsrådet

“Humanities in Norway make a strong contribution to society.” Om utvärderingssystemets styrkor och svårigheter i att mäta samhällseffekter. Jon Holm, specialrådgivare Norges forskningsråd

Samhällsgenomslag - KTH:s utveckling sedan den interna forskningsutvärderingen som genomfördes 2012. Johan Blaus, näringslivssamordnare KTH

Hur arbetar ALF-regionerna med implementering av forskningsresultat i sin kliniska praktik? Och vilken är den kliniska betydelsen och samhällsnyttan? Maud Quist, analytiker Vetenskapsrådet

Metodutveckling för ämnesvisa och tematiska utvärderingar av forskningens kvalitet och genomslag. Om ett metodutvecklingsarbete. Gustav Petersson, analytiker Vetenskapsrådet

Välkommen med din anmälan senast 9 april till Ulrica.Horwath@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-04-17