Informationsmöte inför behovsinventeringen av infrastruktur

För att fånga upp nya infrastrukturbehov av nationellt intresse öppnar Vetenskapsrådet en inventering för behov av forskningsinfrastruktur i september 2017. Utfallet av inventeringen används som underlag för Vetenskapsrådets kommande utlysning av stöd till infrastruktur. Inför inventeringen hölls ett informationsmöte den 30 augusti.

  • Datum: 2017-08-30
  • Tid: 13.00-15.00
  • Plats: Lundqvist&Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
  • Arrangör: Vetenskapsrådet

Vid informationsmötet gav huvudsekreteraren för forskningsinfrastruktur, Björn Halleröd, information om utformning och tidsplan för inventeringen. Det fanns också tid för att ställa frågor.

De som inte kunde delta fysiskt på mötet i Stockholm hade möjlighet att delta via webblänk. Mötet spelades också in och filmen kan ses nedan.

Se filmen om informationsmötet

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-09-01