Informationsmöte om utlysning av programmet Vetenskap med och för samhället – Science with and for Society i Horisont 2020

Söker du finansiering för internationellt samarbete inom genus, medborgarforskning, science education och etik? Vinnova och Vetenskapsrådet välkomnar dig till ett informationsmöte den 29 mars om årets utlysning av programmet Vetenskap med och för samhället – Science with and for society i Horisont 2020.

  • Datum: 2017-03-29
  • Tid: 13.00-16.15, registrering från kl 12.30
  • Plats: Vetenskapsrådet, lokal Hajen/Valen, Västra järnvägsgatan 3, Stockholm
  • Arrangör: Vinnova och Vetenskapsrådet
  • Webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Kontaktpersoner: Maria Hagardt, Ida Hallengren, Vinnova
  • Anmälan - se länk nedan, sista anmälningsdag är 24 mars.

Vetenskap med och för samhället i Horisont 2020

Programmet Vetenskap med och för samhället har som mål att intressera, involvera och engagera det omgivande samhället och andra intressenter i forsknings- och innovationsprocessen. Detta sker genom att skapa dialog, mötesplatser och samverkan mellan akademi, näringsliv, civilsamhället och allmänheten. Ansvarsfull forskning och innovation (Responsible Research and Innovation RRI), jämställdhet, genus, medborgarforskning, etik och att stimulera unga att intressera sig för vetenskap, naturvetenskap och teknik är viktiga fokusområden i programmet.

Informationsmötet vänder sig till dig som är intresserad av att söka medel för projekt inom något av ovanstående områden och som representerar science centers, museum, universitet/högskolor, intresseorganisationer, forskningsinstitut, näringsliv, civilsamhället, offentlig sektor mfl.

Extra stöd till flyktingar med forskarbakgrund

Ett nytt initiativ i årets utlysning av programmet är Science4Regugees som vänder sig till organisationer med aktiviteter som stöder integrering av flyktingar och förbereder dem för en kvalificerad arbetsmarknad. Detta initiativ genomförs genom EURAXESS-nätverket. EURAXESS har som mål att öka rörligheten bland forskare inom och utom EU.

Anmäl dig här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Program

12.30 Kaffe och registrering

13.00 Välkommen och inledning

Birgitta Myrman, Expert, Vetenskap med och för samhället, Vetenskapsrådet

Information om nya utlysningen inom Vetenskap med och för samhället

Maria Hagardt, Nationell kontaktperson Vetenskap med och för samhället, Vinnova

EURAXESS och Science4Refugees

Britta Fängström, Projektledare EURAXESS Sweden

Vad är på gång inom Citizen Science?

Christopher Kullenberg, Doktor och forskare i Vetenskapsteori, Göteborgs universitet

14.30 Paus och nätverkande

15.00 Framgångsfaktorer och rekommendationer. Projektexempel från Horisont 2020.

GENOVATE Transforming Organisational Culture for Gender Equality in Research and Innovation

Paula Wennberg, Projektledare, Luleå universitet

SCICHALLENGE Science Challenge

Sabri Pllana, Universitetslektor, Linnéuniversitetet

RRI-Tools

Maria Lindholm, Chefsutredare, Vetenskap & Allmänhet

Nationell påverkansplattform för Science with and for Society

Maria Lindholm, Chefsutredare, Vetenskap & Allmänhet

16.15 Informationsmötet avslutas

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-02-27