March for science

March for Science är en manifestation för vetenskapen. Syftet är att visa på vikten av oberoende forskning, kritiskt tänkande, vetenskapliga angreppssätt, källkritik och acceptans för oliktänkande. Tanken är att lyfta fram allt vetenskapen ger oss och att vetenskapen har en självklar plats i framtiden.

  • Datum: 2017-04-22
  • Tid: 12.00-13.30 därefter scenprogram
  • Plats: Stockholm (samling vid Mariatorget) , Göteborg och Uppsala.
  • Arrangör: Vetenskapsrådet är en av många som har ställt sig bakom manifestationen. Manifestationen koordineras av Vetenskap och Allmänhet
  • Webbplats: https://www.marchforscience.se/länk till annan webbplats

Vetenskapsrådet har ställt sig bakom manifestationen och vill visa på att vetenskapen är unik som kunskapskälla samt att dialog och diskussioner kring forskning är en omistlig del av ett demokratiskt samhälle. I Stockholm avslutas manifestation på Medborgarplatsen med ett scenprogram, med företrädare för vetenskapen och andra samhällssektorer, liksom artister och opinionsbildare.

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-04-05