Vetenskapsrådets årliga symposium om konstnärlig forskning 2014

”Från konstnärlig högskola till universitet”

Program den 27 november

TidProgrampunkt   
10.00-11.00Registrering med kaffe och smörgåsar   
11.00Rektor Björn Brorström (Högskolan i Borås) och Catharina Dyrssen (ordförande i Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning) hälsar välkomna   
11.15Plenarföreläsning: Artistic Research and its Institutions   
  Esa Kirkkopelto (University of the Arts, Helsinki)   
12.15PARALLELLA WORKSHOPS   
 1. Research and Education I - Att bygga utbildningar och forskningsmiljöer   
 Henrik Frisk (Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet) och Fredrik Graver (Den norske filmskolen). Moderator: Jan Kaila (vetenskaplig rådgivare inom konstnärlig forskning, Vetenskapsrådet)   
 2. Method/Practice/Theory I - New methods, new practices   
 Carola Wingren (Sveriges lantbruksuniversitet) och Anna Laine (Stockholms universitet). Moderator: John Sundholm (ledamot i Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning)   
13.15Lunch   
14.15PARALLELLA WORKSHOPS   
 1. Research and Education II - Konstnärligt utövande och pedagogik   
 Niklas Hald (Stockholms dramatiska högskola). Moderator: Lars Hallnäs (ledamot i Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning)   
 2. Method/Practice/Theory II - Performance and voice   
 Sara Wilén (Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet) och Elisabeth Belgrano (Göteborgs universitet). Moderator: Åsa Unander-Scharin (ledamot i Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning)   
15.15Kaffe   
15.45WORKSHOP   
 Research and Education III - Artistic research in the conservatoire   
 Karin Johansson, Francisca Skoogh och Sara Wilén (Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet). Moderator: Hans Hellsten (ledamot i Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning)   
17.00Presentation av konstnärlig forskning på Textilhögskolan (rundvandring)   
19.30Middag   


Program den 28 november

TidProgrampunkt
9.00Kort inledning av Catharina Dyrssen (ordförande i Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning)
9.15Plenarföreläsning: Performing in the face of the academy: Challenges for a creative practitioner within university
 Franziska Schroeder (Queen’s University, Belfast)
10.15Kaffe
10.45PARALLELLA WORKSHOPS
 1. Culinary Arts
 Cheryl Akner Koler (Konstfack), Lars Eriksson och Annika Göran Rodell (Örebro universitet) samt Erika Lagerbielke (Linnéuniversitetet). Moderatorer: Hans Hellsten och John Sundholm (ledamot i Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning)
 2. Method/Practice/Theory IV - Practice and process
 Mårten Medbo och och Birgitta Nordström (Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet) samt Rickard Lindqvist (Högskolan i Borås). Moderator: Lars Hallnäs (ledamot i Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning)
12.15Plenardiskussion
 Moderator: Catharina Dyrssen (ordförande i Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning)
12.45Avslutning
 Rektor Björn Brorström (Högskolan i Borås) och Catharina Dyrssen (ordförande i Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning)
  
  
Dela |

Senast uppdaterad: 2015-10-29