Offentliga samtal – forskare möter praktiker

Under början av 2016 hölls det första seminariet i en ny serie som kallas ”Offentliga samtal - forskare möter praktiker”. Bakom står ämnesrådet Humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet som tillsammans med Institutet för framtidsstudier utvecklat formatet. Med inspiration från Samspråk i Almedalen har denna seminarieserie fått ersätta ämnesrådets tidigare Kvartalsseminarier.

Syftet är både att lyfta fram forskningsresultat i ett vidare sammanhang samt att uppmuntra samtal forskare emellan och andra som berörs av resultaten.

Till varje seminarium bjuds två forskare in för att presentera sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför publik. En praktiker kan exempelvis vara politiker, representanter från organisationer eller från medier som på något vis berörs av eller är engagerade i ämnet och därför kan tillföra andra perspektiv.

Vem ska anställa alla hundraåringar?

I Sverige har antalet hundraåringar mer än fördubblats sedan år 2000 och lär fördubblas inom de närmaste tjugo åren. Vissa tror att den första 200 åringen redan kan ha fötts. Det talas om att höja pensionsåldern, men på arbetsmarknaden efterfrågas folk under 40 år. Så vad ska alla friska åldringar sysselsätta sig med? Är det ens möjligt att skjuta fram pensionsåldern? Vilka nya krav ställs på samhället? Hur länge kan vi faktiskt arbeta utan att förlora i skärpa? Lyssna på vad forskarna vet och hur politiker och andra resonerar kring framtidens åldringsboom.

Till seminariet på youtubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Till programmet
Läs artikel "Dags för individanpassad pensionsålder" på forskning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Seminarium om bilden av Sverige

På senare tid har flera beskrivit Sverige som ett land i kris. Inte sällan kopplas krisen till svensk integrationspolitik. Samtidigt får vi rapporter om att mycket överlag har blivit bättre i dagens Sverige.

Hur ser egentligen svenskarnas självbild ut? Varför ser debatten ut som den gör? Finns det risker i att betrakta Sverige som ett varumärke? 

Till seminariet på youtubelänk till annan webbplats

Läs programmet
länk till annan webbplats

Har vi blivit mer faktaresistenta?

Varför pratas det så mycket om faktaresistens idag? Produktionen och tillgängligheten av kunskap har aldrig varit större än idag. Vi har heller aldrig varit så välutbildade som idag. Trots detta menar somliga att något allvarligt har hänt i vårt förhållningssätt till fakta och kunskap. Där kunskap får ersättas av magkänsla. Men vad har egentligen förändrats? Har faktaresistens blivit en förklaringsmodell eller något vi kan skylla en icke önskvärd utveckling på? Om något faktiskt har förändrats, vem bär då ansvar för att göra något? Vad säger forskarna och hur resonerar medier och beslutsfattare?

Läs mer om seminariet

Se seminariet via youtubelänk till annan webbplats

Lyssna på Vetenskapsradions program om seminarietlänk till annan webbplats


Vem vill bli politiker?

Vem vill bli politiker?

Trots att politiker ständigt är i fokus för mediernas granskningar och riskerar påhopp från motståndare och nättroll väljer vissa den politiska banan. Men hur representativa är egentligen de politiker vi röstar på? Hur har de tagit sig upp på den politiska scenen och vilka är de? Hur ser rekryteringsvägarna ut? Varför lämnar vissa politiken medan andra stannar kvar? Får vi verkligen de bästa beslutsfattarna? Har vi de politiker vi förtjänar? Eller ställer vi rent av för höga krav på våra folkvalda? Möt forskare och praktiker som samtalar kring politikeruppdragets förutsättningar.

Läs mer om seminarietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 Se seminariet via bambuserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs interjvu med en av de medverkande forskarna på forskning.se

Politiker smartare än de flestalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Offentliga samtal: Näthatet och demokratin. Om konsekvenserna av det nya medielandskapet

Idag kan alla med tillgång till nätet uttrycka sina omedelbara åsikter i en fråga. Det har aldrig varit så enkelt att snabbt kommentera en bild eller händelse i olika forum och flöden. Många har uppmärksammat en råare samtalston i det offentliga samtalet. Om samtalsklimatet förändrats till den grad att offentliga personer inte vågar delta, är det då ett hot mot demokratin? Eller handlar det om barnsjukdomar i ett nytt medielandskap, där det i själva verket har skett en demokratisering av det offentliga debattutrymmet, där allt fler människor har möjlighet att uttrycka sina åsikter? Folkets yttrandefrihet ställs mot den enskilda människans integritet. Vad ställer det för krav på oss medborgare, våra medier och på våra folkvalda? Vad säger forskningen?

Läs mer

Se seminariet på youtube
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer på forskning.se

På nätet hittar hatarana varandralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterNär mobbning flyttar ut på internet finns ingen fristadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKampen om verkligheten – från information till konspirationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Offentliga samtal: Våldet minskar men brottsanmälningarna ökar - hur går det ihop?

De senaste tjugo åren har våldet minskat i såväl Sverige som i övriga västvärlden. På det hela taget lever vi i Sverige i ett tryggare samhälle idag än för tjugo år sedan. Trots detta är det vanligt med föreställningar om att våldet ökar och blir grövre. Men vad säger forskarna? Idag möter två forskare praktiker som diskuterar aktuell forskning på området.

Läs mer

I samband med seminariet publicerads två intervjuer med forskarna som deltog på forskning.se

Våldet minskar trots fler anmälningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Den mest dramatiska berättelsen tar störst utrymme i medialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SvT Vetenskap var på plats och gjorde följande inslag:

Forskare: Osann bild av våldetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vetenskapsradion var på plats och gjorde följande intervjuer:

Den falska bilden av våldetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Seglivad myt om våldtäkter fortsätterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-03-13