RSS: Nyheter från Vetenskapsrådet

Nyheter

Sök i nyhetsarkivet

 • Sök medel från EU-samarbetet Infect-ERA
  Infect-ERA är ett ERA-Net inom området infektionssjukdomar inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling. Nu kan du söka medel för transnationellt och mångvetenskapligt forskningssamarbete ... (2013-02-26)
 • Mer utredning innan lagstiftning
  Vetenskapsrådet anser i sitt remissvar till Register för viss forskning att pågående utredningar bör inväntas innan ny lag fattas. (2013-02-21)
 • Träningsdagar för unga forskare som gått vidare i ERC:s utlysning
  För att stödja dig som gått vidare i ERC:s (European Research Council) sjätte utlysning av Starting Grants (ERC-StG-2013), arrangerar Vetenskapsrådet träningsdagar inför presentation och intervju i Br... (2013-02-20)
 • Vetenskapsrådets stora utlysning har öppnat
  Vetenskapsrådets stora årliga utlysning av forskningsstöd inom alla vetenskapsområden har nu öppnat. Den största delen av de medel som utlyses går till projekt som forskare själva initierar, men det f... (2013-02-18)
 • Toppforskare firade EU-finansiering
  Tjugotvå sverigebaserade forskare beviljades 2012 startbidrag från det Europeiska forskningsrådet, ERC. Forskarna firades vid en mottagning på Vetenskapsrådet. (2013-02-11)
 • Satsningar inom infektion och antibiotika samt åldrande och hälsa
  Utöver de vanliga fria projektbidragen utlyser Vetenskapsrådet också stöd till särskilda områden. Nytt för i år inom medicin och hälsa är stöd för forskning inom områdena infektion och antibiotika sam... (2013-02-11)
 • Proof of Concept-bidrag till forskare i Sverige
  Två sverigebaserade forskare; Deniz Kirik (Lunds universitet) och Frank Niklaus (KTH), finns med bland dem som fått sina ansökningar beviljade i European Research Councils(ERC:s) senaste utlysning Pro... (2013-02-08)
 • EU tema för årets första kvartalsseminarium
  Nu börjar årets kvartalsseminarier ta form. Här följer datum och teman för 2013. Seminarierna kommer att ledas av Kerstin Sahlin, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsråde... (2013-02-07)
 • Vetenskapsrådet dansar in i Kunskapskanalen
  Snart är det åter dags för Vetenskapsrådets kvartalsseminarium i Kunskapskanalen.  I mitten på februari sänder UR Samtiden seminariet Den dansanta människan från november i fjol. (2013-02-07)
 • Gemensam svensk biobanksstruktur på gång
  En rapport i samverkansprojektet för att skapa en gemensam svensk biobanksstruktur lämnades in till Vetenskapsrådet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i början på februari. Rapporten är det för... (2013-02-07)
 • Vetenskapsrådet ska ta fram modell för utvärdering av klinisk forskning
  Vetenskapsrådet har fått ett regeringsuppdrag att utveckla och föreslå en modell för kvalitetsutvärdering av klinisk forskning. Bakgrunden till uppdraget är att det idag inte finns någon enhetlig mode... (2013-02-06)
Dela |

Senast uppdaterad: 2018-01-16