RSS: Nyheter från Vetenskapsrådet

Nyheter

Sök i nyhetsarkivet

 • Sök bidrag för forskningssamarbete med Kina
  Vetenskapsrådet, FAS och Formas utlyser gemensamt rambidrag för forskningssamarbete med Kina. För att en forskare ska kunna söka bidraget ska den planerade forskningen stå i samklang med den strategi ... (2013-03-28)
 • Sök bidrag till forskarskola för lärare och förskollärare
  Syftet med bidraget är att erbjuda lärare och förskollärare möjlighet att delta i utbildning på forskarnivå, för att de inom en sammanlagd tid av högst 4 år ska kunna uppnå en licentiatexamen. Sista a... (2013-03-28)
 • NeIC2013 Nordisk e-Infrastrukturkonferens
  Nordens första e-infrastrukturkonferens går av stapeln i Trondheim den 15-16 maj. Konferensen markerar 10 års jubiléet av nordiskt samarbete inom datalagring och systemtjänster för att kunna erbjuda n... (2013-03-22)
 • Inbjudan: Seminar on Integrated Science - 10 april
  Idag diskuteras på globala och europeiska forskningsarenor hur samhällsvetenskaperna ska kunna integreras i naturvetenskaplig och teknisk forskning i jakten på lösningar på samhällsproblem som rör til... (2013-03-21)
 • Kraftsamling för internationell forskarmobilitet
  Internationell mobilitet är en angelägen fråga för många av Sveriges forskningsaktörer. Samtidigt saknas en samlad bild av hur rörligheten faktiskt ser ut, om det finns anledning att underlätta för ök... (2013-03-18)
 • ESF utlyser Exploratory Workshops
  ESF utlyser medel för Exploratory Workshops inom alla vetenskapsområden. Sista dag för ansökan är den 18 april 2013. (2013-03-15)
 • Resultatdialog 2013 på Stockholms universitet
  Årets Resultatdialog kommer att äga rum den 11-12 november på Stockholms universitet, som arrangerar konferensen tillsammans med Vetenskapsrådet. (2013-03-15)
 • Unesco:s vice GD möter Vetenskapsrådet
  Under sitt Sverigebesök 14-15 mars träffar vice generaldirektör Getachew Engida bland annat representanter för Vetenskapsrådet. (2013-03-14)
 • Vetenskapsrådets årsredovisning 2012
  Vetenskapsrådets årsredovisning för 2012 har lämnats till regeringen. År 2012 betalade myndigheten ut cirka 5 miljarder kronor för finansiering av forskning. (2013-03-12)
 • Avsiktsförklaring med Indien
  Den 28 januari 2013 undertecknades ett Protocol of Cooperation mellan Vetenskapsrådet och Department of Science and Technology (DST), som lyder under Indiens Ministry of Science and Technology. (2013-03-12)
 • Operativt stöd till forskning i polartrakterna
  Vetenskapsrådet och Polarforskningssekretariatet utlyser operativt stöd för forskning i den del av Arktis som ligger utanför Sverige och i Antarktis. Det operativa stödet består inte i finansiering ut... (2013-03-11)
 • Nominera kandidater till 2014 års gästprofessurer
  Vetenskapsrådet utlyser nu fyra gästprofessurer: Kerstin Hesselgren-professuren, Olof Palme-professuren, Tage Erlander-professuren och Carl Wilhelm Scheele-professuren. Fram till den 6 maj kan univers... (2013-03-11)
 • Forum för forskningskommunikation 2013
  Hur ska forskningen kunna komma till nytta om den inte kommuniceras? Den 24 april anordnas Forum för forskningskommunikation – en mötesplats för inspiration, kompetensutveckling och nätverkande för al... (2013-03-08)
 • Två utlysningar för forskning av relevans för låg- och medelinkomstländer
  Nu öppnar U-forsk och Swedish Research Links - två utlysningar som syftar till att stärka forskning av relevans för låg- och medelinkonstländer. Forskare inom alla ämnesområden är välkomna att söka se... (2013-03-06)
 • Practical Summer Course Modeling for Systems Biology
  Den 9-14 juni anordar Centre de Regulació Genòmics och SystemsX.ch en kurs i systembiologi i Barcelona. (2013-03-04)
Dela |

Senast uppdaterad: 2018-01-16