RSS: Nyheter från Vetenskapsrådet

Nyheter

Sök i nyhetsarkivet

 • Internationell postdok – utlysningen öppen
  Vill du forska utomlands och är nydisputerad forskare? Sök Internationell postdok! Sista ansökningsdag är den 27 augusti 2013. 
  (2013-06-28)
 • Utlysning om rambidrag i kärnteknik 
  För att kunna ansöka om rambidrag i kärnteknik måste du medverka i ett samarbete med forskare vid CEA (Commissariat à l´Energie Atomique et aux Energies Alternatives). Din forskning måste behandla säk... (2013-06-20)
 • ”Viktigt att synliggöra jämställdheten i praktiken”
  Vetenskapsrådet har låtit deltagare från Chalmers fungera som jämställdhetsobservatörer i 13 av de cirka 80 beredningsgrupper som förra året tog ställning till ansökningar om forskningsanslag. Observa... (2013-06-18)
 • Bidragsbeslut — Internationell postdok
  Nu har beslut tagits om ansökningar till Internationell postdok. Av 219 sökande har 42 beviljats. Den totala summan beviljade medel är drygt 123 miljoner kronor. (2013-06-17)
Dela |

Senast uppdaterad: 2018-01-16