RSS: Nyheter från Vetenskapsrådet

Nyheter

Sök i nyhetsarkivet

 • SciLifeLab – en påbörjad satsning i världsklass
  Två expertpaneler har utvärderat SciLifeLab, Sveriges största forskningscenter inom livsvetenskaperna som startade 2010. Bedömningen är att SciLifeLab är en imponerande satsning med stora förutsättnin... (2015-11-30)
 • Sunet stängs av från Skatteverkets tjänst Mina Meddelanden
  Skatteverket har på begäran av Swedbank stängt av det nationella datornätverket för forskning och högre utbildning, Sunet, från tjänsten för digital myndighetspost - Mina Meddelanden. Avstängningen le... (2015-11-27)
 • Sunil Kumar Ramamoorthy vann Forskar Grand Prix
  Sunil Kumar Ramamoorthy, som forskar om förnybar plast vid Högskolan i Borås, vann årets omgång av Forskar Grand Prix och blev därmed svensk mästare i att presentera sin forskning. Sunils presentation... (2015-11-27)
 • Välkommen till nya forskning.se
  Forskning.se utgör en del i Vetenskapsrådets forskningskommunikativa uppdrag. Syftet är att låta resultaten från den forskning som bedrivs på lärosäten nå ut brett i samhället. För att göra det på bäs... (2015-11-26)
 • Utveckling av webbplats för registerbaserad forskning
  Vetenskapsrådet har i uppdrag av regeringen att förbättra tillgängligheten till register och underlätta användningen av registeruppgifter i forskning. Projektet är nu inne i en intensiv fas med utveck... (2015-11-26)
 • Beslut om Nätverksbidrag Kina-Sverige
  Beslut har fattats  om Nätverksbidrag Kina-Sverige. (2015-11-25)
 • Jan-Ingvar Jönsson ny huvudsekreterare för medicin och hälsa
  Jan-Ingvar Jönsson har utsetts till ny huvudsekreterare för medicin och hälsa. Han har varit ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa sedan 2013. Han är professor vid Institutionen fö... (2015-11-24)
 • Beslut om energiriktade projektbidrag
  Vetenskapsrådet och Energimyndigheten samarbetar i en satsning på projektbidrag till energiriktad grundforskning inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Energimyndigheten fattar beslut om finansierin... (2015-11-17)
 • Informationsmöte om forskarutbildning vid EUI
  European University Institute (EUI) arrangerar informationsmöten i sina medlemsländer, däribland Sverige, för att informera om sin verksamhet med fokus på forskarutbildning och möjligheter till postdo... (2015-11-16)
 • Ny kvalitetsmärkning och open access-publicering av vetenskapliga böcker

  För att stärka den vetenskapliga svenska boken som publiceringsform etableras nu portalen Kriterium, som erbjuder förlag och författare vetenskaplig granskning (peer review) och dessutom open access-p... (2015-11-11)
 • Beslut om finansiering inom internationellt samarbete kring neurodegenerativa sjukdomar
  Vetenskapsrådet har tagit beslut om att stödja nio internationella projekt inom 2015 års utlysning från EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND). (2015-11-10)
 • Beslut om NOS-HS workshops
  Beslut har fattats om medel för NOS-HS workshops inom humaniora och samhällsvetenskap. (2015-11-09)
 • Sven Stafström, generaldirektör
  "Svensk forskning har stor potential redan på idéstadiet"
  November är en speciell månad på Vetenskapsrådet. Då avrundar vi ett år av intensivt arbete med att fördela över två miljarder kronor till forskningsprojekt inom alla ämnesområden. 758 av de 4780 ansö... (2015-11-05)
 • Vetenskapsrådets utlysningar 2016
  Projektbidrag, Konsolideringsbidrag, Proof-Of-Concept och Internationell postdok är några av de bidrag som kommer att utlysas år 2016. Här kan du läsa mer om vad du kan söka och när utlysningarna öppn... (2015-11-05)
 • Programmet till årets symposium för konstnärlig forskning klart

  Nu kan du se hela programmet för året symposium som äger rum den 25-26 november vid Lunds universitets konstnärliga fakultet i Malmö.
  (2015-11-05)
 • Beslut om gästprofessurer 2016
  Vetenskapsrådet har tagit beslut om Kerstin Hesselgrens gästprofessur, Olof Palmes gästprofessur samt Tage Erlanderprofessuren. 2016 kommer dessa professurer att innehas av Dorothy Sue Cobble, profess... (2015-11-05)
 • Bidragsbeslut humaniora och samhällsvetenskap 2015
  Vetenskapsrådet har tagit beslut om projektbidrag i årets stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap. Av totalt 964 inkomna ansökningar har 89 projekt beviljats bidrag. Det ger en beviljande... (2015-11-05)
 • Utlysning av Unescoprofessurer
  I samarbete med Vetenskapsrådet utlyser Svenska Unescorådet fyra Unescoprofessurer. Innehavare av professuren ska arbeta med utveckling av forskning, utbildning och nätverksbyggande inom Unescos arbet... (2015-11-05)
 • Bidragsbeslut utvecklingsforskning 2015
  Vetenskapsrådet har nu tagit beslut om bidrag i årets stora utlysning inom utvecklingsforskning. 310 ansökningar kom in, 64 har beviljats. Totalt beviljat belopp inom området är drygt 156 miljoner kro... (2015-11-03)
 • Bidragsbeslut naturvetenskap och teknikvetenskap 2015
  Vetenskapsrådet har nu tagit beslut om bidrag i årets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Av totalt 1877 inkomna ansökningar har 358 projekt beviljats bidrag. Det ger en beviljand... (2015-11-03)
Dela |

Senast uppdaterad: 2018-01-16