RSS: Nyheter från Vetenskapsrådet

Nyheter

Sök i nyhetsarkivet

 • Ny skrift analyserar humanvetenskapernas kunskapsförmedling
  Villkoren för humanvetenskapernas samverkan med det omgivande samhället har förändrats under 2000-talet. Det handlar om ett nytt medielandskap och nya sätt att förmedla vetenskap. (2016-09-29)
 • Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare medicin och hälsa
  ”Positivt med FN-deklaration för kampen mot antibiotikaresistens”
  Effektiva antibiotika är en förutsättning för behandling av många infektionssjukdomar. Problemet är att många bakterier utvecklar nya vägar att bli motståndskraftiga mot dagens antibiotika. Det äventy... (2016-09-27)
 • "Att göra forskning tillgänglig för alla kräver mer stöd"
  Vetenskapsrådet och Kungliga biblioteket tillgängliggör nu tillsammans med Sveriges lärosäten tusentals vetenskapliga artiklar publicerade av svenska forskare. Satsningen är ett led i att fritt på int... (2016-09-23)
 • Missade du Vem vill bli politiker?
  I förra veckan anordnades ”Offentliga samtal – forskare möter praktiker”, en seminarieserie som Vetenskapsrådet arrangerar tillsammans med Institutet för framtidsstudier. Denna gång riktades fokus mot... (2016-09-20)
 • Bidragsbeslut konstnärlig forskning
  Vetenskapsrådet har tagit beslut om projektbidrag inom konstnärlig forskning. Av totalt 51 inkomna ansökningar har 7 projekt beviljats medel. (2016-09-15)
 • Slutreplik: "Vi vässar riktlinjer för granskning"
  Vi förtydligar nu våra riktlinjer för sakkunnigbedömning, med betoning på kvalitet, oberoende och öppenhet. Det skriver Sven Stafström, generaldirektör för Vetenskapsrådet, i sin slutreplik på en deba... (2016-09-14)
 • Seminarium: Vem vill bli politiker?
  Trots att politiker ständigt är i fokus för mediernas granskningar och riskerar påhopp från motståndare och nättroll väljer vissa den politiska banan. Men vilka är dem och hur representativa är egentl... (2016-09-14)
 • Kerstin Sahlin, huvudsekreterare humaniora och samhällsvetenskap
  ”Svensk grundforskning bidrar till ett hållbart samhälle” 
  En hållbar samhällsutveckling kräver en stabil och växande kunskapsbas. Det är ofta svårt, om inte omöjligt, att förutsäga vilket samhälleligt genomslag forskning kommer att få – något som vetenskapsh... (2016-09-13)
 • "Nu behövs kraftsamling mot forskningsfusk"

  Forskningsfusk är ett globalt problem vars orsaker står att finna främst på individnivå. Men ansvaret för förebyggande åtgärder som noggrannhet vid anställning, tillsyn att lagar följs, att snabbt utr... (2016-09-10)
 • 15 toppforskare vid svenska universitet får ERC Starting Grants
  Det europeiska forskningsrådet, ERC, har nu offentliggjort vilka forskare som tilldelats Starting Grant. Målet med forskningsbidragen är att locka nya forskningstalanger till Europa, behålla kompetens... (2016-09-09)
Dela |

Senast uppdaterad: 2018-01-16