Bidragsbeslut, 2014-12-09

Beslut om Bidrag för vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsrådet har nu tagit beslut om Bidrag för vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap 2014.

Av totalt 41 inkomna ansökningar om bidrag för vetenskapliga tidskrifter har 28  beviljats bidrag. Detta ger en beviljandegrad om 68 procent.

Totalt beviljat belopp för perioden 2015-2017 är 11 985 000 kronor.

Till listan över beviljade bidrag

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-12-09

Om bidraget

Bidrag för vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhälls-vetenskap utlystes för sista gången i augusti 2014.