Bidragsbeslut, 2014-12-19

Beslut om Rambidrag för fransk-svenskt samarbete inom klimat och miljö

Bidragsbeslut har tagits om Rambidrag för fransk-svenskt samarbete inom klimat och miljö 2014.

Av nio inkomna ansökningar har fyra beviljats bidrag.

Totalt beviljat belopp är 13 900 629 kronor för perioden 2015-2017.

Till listan över beviljade bidrag


Dela |

Senast uppdaterad: 2014-12-19