Notis, 2014-12-17

Bidrag för internationell rekrytering av framstående forskare – bidragsbeslut fördröjs och utlysning 2015 utgår

Med anledning av sannolika budgetförändringar i Vetenskapsrådets regleringsbrev 2015 kommer beslut om Bidrag för internationell rekrytering av framstående forskare 2014 att fattas först i mitten av januari 2015.

Av samma anledning har vi inte heller möjlighet att utlysa bidragsformen som planerat i januari 2015. Om vi får ändrade budgetförutsättningar som möjliggör en ny utlysning, återkommer vi med mer information.

Kort om bidragsformen

Satsningen på internationell rekrytering av framstående forskare är ett regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet. Syftet med bidraget är att ge svenska lärosäten en långsiktig möjlighet att attrahera internationellt mycket framstående forskare till Sverige.

Mer information om bidragsformen

Kontaktperson

Teresa Ottinger, telefon: 08-546 44 286

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-01-09