Notis, 2014-10-30

Bidragsbeslut humaniora och samhällsvetenskap 2014

Vetenskapsrådet har nu tagit beslut om projektbidrag i årets stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap. Av totalt 1 108 inkomna ansökningar har 94 projekt beviljats bidrag. Det ger en beviljandegrad på 8,5 procent. Beviljat belopp till alla bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap sammantagna är drygt 432 miljoner kronor för hela bidragsperioden 2015-2019.

– Årets ansökningar inom humaniora och samhällsvetenskap håller som vanligt mycket hög kvalitet och det finns spännande forskning att se fram emot, säger Kerstin Sahlin, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap. Jag kan konstatera att det finns ett betydande inslag av tvärvetenskap och internationella samarbeten och att många forskningsprojekt använder sig av olika typer av infrastrukturer.

– Söktrycket är fortsatt väldigt högt och beviljandegraden är lägre än vad vi hade hoppats, den är i nivå med förra året, 8,5 procent. Den jämna fördelningen i beviljandegrad mellan kvinnor och män fortsätter också. Bland beviljade anslag dominerar i år liksom i fjol den forskning som kommer att bedrivas vid de stora lärosätena.

I linje med Vetenskapsrådets övergripande strategi fortsätter ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap arbetet med att ge stöd för längre bidragsperioder och större bidrag. Medelbidraget för det fria projektbidraget är 1 242 590 kronor för år 2015.

Vetenskapsrådet har i uppdrag av regeringen att stödja unga forskare i sin karriär.

– Precis som tidigare år konstaterar vi att unga forskare inom humaniora och samhällsvetenskap fortsätter att hävda sig väl. 42,6 procent av de beviljade bidragen går i år till unga forskare.

Mer information samt lista över årets beviljade medel.

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-10-30