Bidragsbeslut, 2014-12-04

Bidragsbeslut Rambidrag inom klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådet har tagit beslut om Rambidrag inom klinisk behandlingsforskning. Av totalt 227 inkomna ansökningar har 23 beviljats bidrag.

Totalt inkom 227 ansökningar, varav 83 var från kvinnor och 144 från män. Av dessa beviljades 8 ansökningar från kvinnor och 15 från män, vilket ger en total beviljandegrad på 10,1 procent.

De beviljade projekten spänner över ett brett fält och handlar om behandlingsforskning inom allt från ortopedi till pediatrik.

– Det här är en unik satsning, där staten och landstingen för första gången gemensamt finansierar klinisk forskning, säger Mats Ulfendahl, huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet. Satsningen ska stödja projekt inom hälso- och sjukvården där man förväntar sig en klinisk tillämpning inom relativt kort tidsperiod. För den här typen av forskning har det tidigare varit svårt att hitta långsiktig finansiering.

Mer information samt lista över beviljade medel

Om bidragsformen

Satsningen på klinisk behandlingsforskning sker i samarbete med och samfinansieras av landstingen. Syftet är bland annat att förbättra och effektivisera metoder och behandlingar och förbättra samverkan mellan vård, akademi och industri.

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-12-04