Notis, 2014-11-25

Lars Kloo blir huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap

Professor Lars Kloo har anställts vid Vetenskapsrådet som huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap, från och med 1 december 2014 till och med 30 november 2017. Han har under året vikarierat på samma post.

Som huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap ingår Lars Kloo i Vetenskapsrådets ledningsgrupp och arbetar tillsammans med ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.

– Jag vill använda mina erfarenheter från forskning och forskningens villkor för att påverka strategiska beslut inom och utanför Vetenskapsrådet. Att inte enbart vara inhoppare öppnar möjligheten att arbeta mer långsiktigt. Tidigt på agendan står fakultetsbesök vid lärosätena i landet, säger han.

Lars Kloo är professor i oorganisk kemi vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Han disputerade vid Lunds universitet 1990 med en avhandling i gränsområdet mellan oorganisk och fysikalisk kemi.

Lars Kloo har ägnat mycket av sin forskning mot syntes och karaktärisering av nya så kallade lågdimensionella material. Han har också arbetat med fotoelektrokemiska solceller, både avseende nya material och frågeställningar kring solcellernas funktion. Han har genom åren haft ett flertal uppdrag inom KTH, Vetenskapsrådet och andra organisationer. Lars Kloo är född 1961 i Lund.

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-11-25