Notis, 2014-12-09

Nya regler 2015: Endast en ansökan om fritt projektbidrag 

Vetenskapsrådet inför nya regler för ansökan om fria projektbidrag från och med 2015. Du kommer endast kunna söka ett fritt projektbidrag.

Tidigare har forskare kunnat lämna in mer än en ansökan om fria projektbidrag – om ansökningarna fallit inom olika vetenskapsområden och rört olika projektidéer. De förändrade reglerna innebär, förutom att du endast kan söka ett fritt projektbidrag, att du som forskare också endast kan ha ett pågående fritt projektbidrag. De områden som berörs är humaniora och samhällsvetenskap, medicin och hälsa, naturvetenskap och teknikvetenskap samt utbildningsvetenskap. Klinisk behandlingsforskning, konstnärlig forskning samt utvecklingsforskning omfattas alltså inte av de ändrade reglerna.

Däremot kan du fortfarande ha ett fritt projektbidrag och ett projektbidrag med någon slags inriktning samtidigt. Projektbidrag med inriktning utlyses vanligen inom ett särskilt, mindre område, som exempelvis Alternativa metoder till djurförsök eller Energiforskning. Du kan också fortfarande vara medverkande forskare i en annan forskares fria projektbidragsansökan.

För forskare som idag har två pågående fria projektbidrag införs en övergångsregel. När det första av de två pågående bidragen löper ut, kan du söka ett nytt projektbidrag. Ansökan kan endast beviljas för en period som motsvarar den kvarvarande perioden för det andra pågående bidraget.*

Vetenskapsrådet inför dessa begränsningar för att ge samtliga forskare samma möjlighet att ansöka om fria projektbidrag, oavsett om forskningen ligger i gränslandet mellan två vetenskapsområden eller inte.

*Den period som avses är bidragsperioden, det vill säga den tid när bidraget utbetalas från Vetenskapsrådet. Dispositionstiden för bidraget är inte inkluderad. Kontrollera din ”Underrättelse om beslut” från Vetenskapsrådet om du är osäker på vad som gäller för ditt bidrag.

Kontaktperson

Lucas Pettersson, telefon: 08-546 44 277, e-post: lucas.pettersson@vr.se


Dela |

Senast uppdaterad: 2015-02-17