Notis, 2015-10-27

Vetenskapsrådets rekommendationer till regeringen täcker hela forskningssystemet

Vetenskapsrådet har lämnat underlag till regeringen inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen som ska läggas fram hösten 2016. Analyserna och rekommendationerna har sammanställts i rapporten Forskningskvalitet för framtiden.

– Kunskap driver samhällets utveckling. Svensk forsknings starka ställning och höga kvalitet är avgörande för Sveriges positiva utveckling. Det är i ljuset av detta som vi nu lägger fram våra rekommendationer till regeringen, säger Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet.

I rapporten ger Vetenskapsrådet rekommendationer kring forskningsinfrastruktur, karriärsystemet för forskare, forskarnas villkor, jämställdhet i forskningssystemet, öppen tillgång till vetenskaplig information och ett samordnat internationaliseringsarbete.

– Våra rekommendationer är långsiktiga och täcker in hela forskningssystemet. Många av dem förde vi fram i vår rapport ”Forskningens framtid. Vägval för framtidens forskningssystem. Mål och rekommendationer 2016-2025” i september, men nu svarar vi också på de frågeställningar regeringen efterfrågat i sitt uppdrag till oss. I det här underlaget äskar vi dessutom medel och sätter prislappar på våra förslag, säger Sven Stafström.

Några av Vetenskapsrådets förslag till regeringen handlar om:

 • ökade medel om 400 miljoner över en fyraårsperiod till forskarinitierade projekt som bedöms i konkurrens
 • nya stora nationella forskningsprogram där flera av de statliga forskningsfinansiärerna samverkar
 • 50 miljoner per år till ett tioårigt forskningsprogram inom registerbaserad forskning
 • implementering av det tidigare föreslagna nationella utvärderingssystemet FOKUS
 • 50 miljoner i ökat stöd till MAX IV
 • stöd till en nationell samordningsfunktion kring ESS
 • kraftsamling kring utveckling av e-infrastruktur
 • utveckling av karriärsystemet
 • ökat karriärstöd till unga forskare
 • jämställdhetsintegreringsuppdrag till lärosäten
 • öppen tillgång till alla vetenskapliga publikationer, konstnärliga data och offentliga data
 • förbättrad samordning av de statliga forskningsfinansiärerna kring internationaliseringsarbete.

Ladda ned/läs rapporterna

Här kan du läsa Vetenskapsrådets underlag till regeringen: ”Forskningskvalitet för framtiden” länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa Vetenskapsrådets rapport ”Forskningens framtid. Vägval för framtidens forskningssystem. Mål och rekommendationer 2016-2025”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sex myndigheter med Vetenskapsrådet som samordnande myndighet har också lämnat ett underlag till regeringen:

Analys och förslag till regeringens forsknings- och innovationsproposition – gemensam analys från Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och VINNOVAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-10-29