Notis, 2016-01-21

22 svenska toppforskare får bidrag från ERC

Det europeiska forskningsrådet, ERC, har nu offentliggjort vilka forskare som varit framgångsrika i 2015-års utdelning av forskningsmedel inom utlysningarna Starting Grant och Consolidator Grant. Vetenskapsrådet har i uppdrag både att verka som National Contact Point (NCP) samt ett expertansvar för ERC.

Sammantaget uppgår budgeten till drygt 1,1 miljard euro. Av de 593 beviljade forskare är 22 verksamma i Sverige eller vill bedriva sin forskning vid en svensk institution.

Starting Grant (StG)

I 2015 års utlysning av ERC Starting Grant till unga toppforskare fördelas sammanlagt cirka 430 miljoner euro. Utlysningen av startbidrag vänder sig till forskare som är i början av sin karriär (2-7 år efter avlagd doktorsexamen) och vill etablera sig som forskningsledare i Europa. Av totalt 2 862 inkomna ansökningar om Starting Grant beviljades 10,2 procent. Av de 291 beviljade ansökningarna kom elva från forskare knutna till svenska institutioner.

Inom Physical science and Engineering (PE) området 2015, sökte 43 forskare från Sverige och 4 beviljades (beviljningsgrad 9,3 %) jämför med 2014 där sökte 55 forskare från Sverige och 3 beviljades (beviljningsgrad 5,5 %).

Inom Life Science (LS) området 2015, sökte 34 forskare från Sverige och 7 beviljades (beviljningsgrad 20,1%) jämför med 2014 där sökte 46 forskare från Sverige och 3 beviljades (beviljningsgrad 6,6 %).

Inom Humanities and Social Sciences (HS) området fick inte Sverige några bidragsmottagare.

Beviljade Starting Grant (Sverige):

Caterina Doglioni, Lunds Universitet
Monica Guica, Uppsala universitet
Christoph Langhammer, Chalmers Tekniska Högskolan
Erik Wahlén, Lunds Universitet
Lars Maegdefessel, Karolinska Institutet
Petter Brodin, Karolinska Institutet
Anna Rosling, Uppsala Universitet
Lars Forsberg, Uppsala Universitet
Helena Westerdahl, Lunds Universitet
J. Gustav Smith, Lunds Universitet
Jessica Abbott, Lunds Universitet

ERC Consolidator Grant (CoG)

I 2015 års utlysning av ERC Consolidator Grant till mer etablerade toppforskare fördelas sammanlagt cirka 584 miljoner Euro. Bidragsformen ERC Consolidator Grant vänder sig till forskare som nyligen startat en forskningsgrupp och vill stärka sin roll som forskningsledare (7-12 år efter avlagd doktorsexamen). Totalt beviljades bidrag till 302 av de 2023 inkomna ansökningar från hela Europa. Av de 302 beviljade ansökningarna kom 11 från forskare knutna till svenska institutioner.

Inom Physical science and Engineering (PE) området 2015, sökte 34 forskare från Sverige och 5 beviljades (beviljningsgrad 14,7 %) jämför med 2014 där sökte 30 forskare från Sverige och 2 beviljades (beviljningsgrad 6,6 %).

Inom Life Science (LS) området 2015, sökte 24 forskare från Sverige och 5 beviljades (beviljningsgrad 20,8%) jämför med 2014 där sökte 39 forskare från Sverige och 6 beviljades (beviljningsgrad 15 %).

Inom Humanities and Social Sciences (HS) området 2015, sökte 12 forskare från Sverige och 2 beviljades (beviljningsgrad 16,7%) jämför med 2014 där sökte 14 forskare från Sverige och 1 beviljades (beviljningsgrad 7,1 %).

Beviljade Consolidator Grant:

Christelle Prinz, Lunds Universitet
Daniel Metcalfe, Lunds Universitet
Carolina Wählby, Uppsala Universitet
Jonatan Lenells, Kungliga Tekniska Högskolan
Henrik Zetterberg, Göteborgs Universitet
Maria Falkenberg Gustafsson, Göteborgs Universitet
Weimin Ye, Karolinska Institutet
Gonçalo Castelo-Branco, Karolinska Institutet
Paul Franks, Lunds Universitet
Maja Schlueter, Stockholms Universitet
Sven Oskarsson, Uppsala Universitet

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-01-29