Bidragsbeslut, 2016-10-27

Bidragsbeslut medicin och hälsa

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom medicin och hälsa.
Av 1 160 inkomna ansökningar har 254 beviljats. Det totala belopp som beviljats är nästan 980 miljoner kronor.

906 ansökningar gällde projektbidrag. Merparten, 854 stycken, var ansökningar om så kallade fria projektbidrag. 212 av dem beviljades, vilket ger en beviljandegrad på 25 procent Medelbidraget är 1 010 756 kronor för 2017 och de flesta bidrag löper på tre eller fyra år.

– Många mycket bra ansökningar med spännande forskningsprojekt har inkommit, och det är med tillfredsställelse jag konstaterar att beviljandegraden har gått upp i jämförelse med förra året. Det är ett resultat bland annat av att medel frigjorts från tidigare utlysningar som inte fortsätter. Om det i framtiden tillkommer ytterligare budgetförstärkningar hoppas jag att nästa steg blir att öka medelbidraget och helt gå över till fyraåriga bidrag, säger Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet.

180 miljoner har tilldelats unga forskare som är i fasen att etablera sig som självständiga forskare. Av totalt 206 ansökningar om etableringsbidrag har 30 beviljats vardera 1,5 miljoner per år för perioden 2017–2020, vilket ger en beviljandegrad på 15 procent.

– Stödet till dessa forskare är strategiskt viktigt. Det är därför roligt att beviljandegraden är högre än tidigare. Men en orsak till det är att Vetenskapsrådet fått in betydligt färre ansökningar i denna kategori. Varför det är så är något som vi får titta närmare på.

– När det gäller beviljandegrad för kvinnor respektive män så uppnådde männen en högre beviljandegrad. Dessutom är medelbidraget för manliga sökanden fortfarande högre än för kvinnor, och det måste vi följa upp, säger Jan-Ingvar Jönsson.

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-10-28