Notis, 2017-03-24

10 svenska forskare får bidrag från ERC inom Advanced Grant

Det europeiska forskningsrådet, ERC, har nu offentliggjort vilka forskare som varit framgångsrika i 2016 års utdelning av forskningsmedel inom utlysningen Advanced Grant. Av de 229 forskare som beviljades bidrag avsåg 10 att vara verksamma i Sverige

Det europeiska forskningsrådet, ERC, har nu offentliggjort vilka forskare som varit framgångsrika i 2016-års utdelning av forskningsmedel inom utlysningen Advanced Grant. Av de 229 forskare som beviljades bidrag avsåg 10 att vara verksamma i Sverige

Inom ramen för ERC:s utlysning AdG2016, kom det totalt in 2 373 ansökningar från forskare i hela Europa. Bland dessa kom 79 från forskare verksamma i Sverige. Av de 229 forskare som beviljades bidrag i utlysningen avsåg 10 att vara verksamma i Sverige – två inom naturvetenskap och teknik, fem inom livsvetenskaperna och tre inom humaniora och samhällsvetenskap.

I förra utlysningen av ERC Advanced Grant beviljades nio ansökningar. Dessa fördelades likadant som vid årets utfall, förutom inom humaniora och samhällsvetenskap där två beviljades.

Vetenskapsrådet har i uppdrag att verka som National Contact Point (NCP) för ERC och har dessutom expertansvar för ERC.

Följande forskare verksamma i Sverige beviljades Advanced Grant 2016:

Physical Sciences and Engineering:

Frank Wilczek, Stockholms Universitet

Lars Berglund, Kungliga Tekniska Högskolan

 

Life Sciences:

Magnus Ingelman-Sundberg, Karolinska Institutet

Patrik Ernfors, Karolinska Institutet

Dennis Hasselquist, Lunds Universitet

Eric Warrant, Lunds Universitet

Kenneth Chien, Karolinska Institutet

 

Social Sciences and Humanities:

David Strömberg, Stockholms Universitet

Eva Hemmungs Wirtén, Linköping Universitet

Johan Rockström, Stockholms Universitet

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-03-29