Notis, 2017-09-07

16 svenska forskare får bidraget ERC Starting Grant

Det europeiska forskningsrådet ERC har nu offentliggjort vilka forskare som får forskningsmedel inom utlysningen ERC Starting Grant. Av de 406 forskare som beviljades bidrag avser 16 att vara verksamma i Sverige.

Inom ramen för ERC:s utlysning Starting Grant, StG2017, kom det in totalt 3 082 ansökningar. Bland dessa kom 67 från forskare verksamma i Sverige.

Av de 406 forskare som beviljas bidrag i utlysningen avser 16 att vara verksamma i Sverige – tio inom naturvetenskap och teknik, tre inom livsvetenskaperna och tre inom samhällsvetenskap och humaniora.

Följande forskare verksamma i Sverige beviljades Starting Grant 2017:

Andreas Ekström

Chalmers Tekniska Högskola

Karl Börjesson

Göteborgs universitet

Georgios Sotiriou

Karolinska Institutet

Erik Melen

Karolinska Institutet

Peter Jönsson

Lunds universitet

Jaime DE LA Cruz Rodriguez

Stockholms universitet

Blaise Goutéraux

Stockholms universitet

Dan Petersen

Stockholms universitet

Tanja Slotte

Stockholms universitet

Marc Friedländer

Stockholms universitet

Kurt Mitman

Stockholms universitet

Stina Bergman Blix

Stockholms universitet

Adrian Kantian

Uppsala universitet

Annica Black-Schaffer

Uppsala universitet

Maria Tenje

Uppsala universitet

Carina Schlebusch

Uppsala universitet

 

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-09-13

Om European Research Council

European Research Council, ERC, syftar till att främja europeisk grundforskning av högsta vetenskapliga kvalitet och att stödja spetsforskning inom alla vetenskapliga områden.

Mer information om ERC och de olika utlysningarna