Bidragsbeslut, 2017-06-21

Beslut om Tage Erlanders gästprofessur

2018 års innehavare av Tage Erlanderprofessuren blir professor Anatole Katok – en internationellt framstående forskare inom matematik, verksam vid Penn State University,

Under sin tid i Sverige kommer professor Anatole Katok huvudsakligen att vara verksam vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Läs mer om Tage Erlanders gästprofessur

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-08-09