Bidragsbeslut, 2017-02-23

Bidragsbeslut - Bidrag till forskningsmiljö naturvetenskap och teknikvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om Bidrag till forskningsmiljö. Utlysningen ägde rum 2016. Syftet med bidraget är att skapa mervärde av samarbete i en större gruppering än i ett vanligt projekt. Bidraget är på sex år och vänder sig till forskare inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

Utlysningen om bidrag till forskningsmiljö bestod av en öppen del och två särskilda inriktningar mot informations- och kommunikationsteknik respektive energi. Ett stort antal ansökningar, 222 stycken, kom in till utlysningen. Ansökningarna bedömdes av en internationell beredningsgrupp bestående av framstående forskare inom naturvetenskap och teknikvetenskap med stöd av externa sakkunnigbedömningar.

– Ansökningarna bedömdes i två steg, där framförallt mervärdet av det föreslagna forskningsprojektet och samarbetet var avgörande. De flesta ansökningarna höll en mycket hög kvalitet, säger Lars Kloo, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap vid Vetenskapsrådet.

95 ansökningar kvalificerades till det andra steget och de bäst rankade av dessa diskuterades vid beredningsgruppens slutmöte i februari. Till slut erhöll 18 ansökningar stöd.

– Lite oväntat var det en något högre andel ansökningar från kvinnliga projektledare i denna utlysning jämfört med vanliga projektbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap, även om skillnaden är så liten att den kan bero på en normal variation mellan åren.

Dock finansierades endast 2 av 18 ansökningar från kvinnliga projektledare efter den slutliga rangordningen, alla inom den öppna delen.

– Eftersom så få ansökningar beviljats, är det svårt att dra några statistiskt säkra slutsatser rörande detta utfall. Men Vetenskapsrådet kommer att hålla ögonen på utfallet för riktade satsningar i ett större sammanhang, säger Lars Kloo.

Mer information och lista över beviljade bidrag

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-02-28